intesa_logo
informohu
 
 
spacer
  • ebanking
  • Degët
  • Kontakt
  • ATM
Internet Banking
Logohu
Intesa Mobile
Më shumë
CALL CENTER
08006000
(Falas nga Albtelecom & Eagle)

+355 4 22 76 000/ 222/ 223
+ 355 (0) 692080903
produktet po ngarkohen

Tendera

spacer
Intesa Sanpaolo Bank Albania, bazuar në vlerat dhe parimet e Grupit Intesa Sanpaolo për mundësi të barabarta, promovim të përgjegjësive sociale dhe të mjedisit dhe për një proçes transparent tenderimi, u ofron mundësine të gjitha kompanive në treg që plotësojnë kriteret të marrin pjesë në tenderat e organizuara për blerjen e shërbimeve dhe mallrave në përdorim të Bankës.
back
blank_grey
blank_grey
blank_grey
back_products_grey

 

Banka fton të gjitha kompanitë e interesuara për të marrë pjesë në proçeset e tenderimit të vizitojnë faqen zyrtare të bankës, ku do të gjeni informacion të përditësuar në lidhje me të gjithë tenderat në proçes, kohën dhe dokumentacionin e kërkuar.

 
Rregulla të përgjithshme:
  • Dokumentacioni i tenderit do të tërhiqet në prezencë brenda datës së përcaktuar në lajmërim
  • Ofertat do të dorëzohen brenda datës së përcaktuar në lajmërim, në një zarf të mbyllur mirë dhe të vulosur

 

SI TE BEHENI FURNITOR?!


Çdo furnitor që dëshiron të bëhet pjesë e Regjistrit të Furnitorëve të Intesa Sanpaolo Bank Albania, është i lutur të dorëzojë një informacion parakualifikues duke plotësuar dokumentin në excel që mund të shkarkohet në këtë link dhe ta dërgojë me e-mail tek: Procurement@intesasanpaolobank.al

 

 

Tendera në proçes

 

1. Kërkesë Ofertë për “Furnizim dhe Instalim për Sistem Kondicioner Qendror për Degët Laprakë dhe Shkodër”.
Afati për tërheqjen e dokumentave në prezencë është data 29 Maj 2017, deri në orën 14.00, pranë Zyrave Qëndrore, Rr. Ismail Qemali, Nr. 27. 
Afati për dorëzimin e ofertës është data 31 Maj 2017, ora 14.00, pranë Zyrave Qëndrore, Rr. Ismail Qemali, Nr. 27.

2. Kërkesë Ofertë për “Mirëmbajtje dhe pjesë këmbimi për Gjeneratorë, UPS dhe Stabilizatorë për vitin 2017” për Degët e Intesa Sanpaolo Bank Albania.
Afati për tërheqjen e dokumentave në prezencë është data 15 Mars 2017, deri në orën 12.00, pranë Zyrave Qëndrore, Rr. Ismail Qemali, Nr. 27. 
Afati për dorëzimin e ofertës është data 17 Mars 2017, ora 12.00.

3. Kërkesë Ofertë  “Për mirëmbajtjen dhe riparimin me kërkesë (on call) të: Kasfortave, Kasafortave të ATM-ve, Night Safeve, Fire Cabinets, Portat Metal Dedector “Busull” të gjithë degëve të Intesa Sanpaolo Bank Albania.
Afati për tërheqjen e dokumentave në prezencë është data 27 Shkurt 2017, deri në orën 16.00, pranë Zyrave Qëndrore, Rr. Ismail Qemali, Nr. 27. 
Afati për dorëzimin e ofertës është data 03 Mars 2017, ora 16.00.

 

Përditësuar në 6 Qershor 2017

Tendera të mbyllur

 

1. Kërkesë Ofertë për “Blerje të materialeve elektrike për vitin 2017” për Degën Qëndrore të Intesa Sanpaolo Bank Albania.
Afati për tërheqjen e dokumentave në prezencë ishte data 15 Mars 2017, deri në orën 12.00, pranë Zyrave Qëndrore, Rr. Ismail Qemali, Nr. 27. 
Afati për dorëzimin e ofertës ishte data 17 Mars 2017, ora 12.00.

2.Kërkesë Ofertë për “Blerje Rinovim Mirëmbajtje 501 copë McAfee MOVE Antivirus for Virtual Desktop & 501 cope McAfee Device Control”.
Afati për tërheqjen e dokumentave në prezencë ishte data 13 Prill 2017, deri në orën 14.00, pranë Zyrave Qëndrore, Rr. Ismail Qemali, Nr. 27. 
Afati për dorëzimin e ofertës ishte data 14 Prill 2017, ora 14.00, pranë Zyrave Qëndrore, Rr. Ismail Qemali, Nr. 27.

3. Kërkesë Ofertë për furnizimin me Karburant për makinat dhe gjeneratorët e degëve të Intesa Sanpaolo Bank Albania, në degët e saj Tiranë dhe në rrethe.
Afati për tërheqjen e dokumentave në prezencë ishte data 24 Shkurt 2017, deri në orën 16.00, pranë Zyrave Qëndrore, Rr. Ismail Qemali, Nr. 27. 
Afati për dorëzimin e ofertës ishte data 28 Shkurt 2017, ora 16.00.

4. Kërkesë Ofertë për furnizimin me artikuj kancelarie me logon e “Intesa Sanpaolo Bank Albania” SH.A si dhe për shpërndarjen e tyre nëpër të gjitha degët e Intesa Sanpaolo Bank Albania.
Afati për tërheqjen e dokumentave në prezencë ishte data 16 Shkurt 2017, deri në orën 16.00, pranë Zyrave Qëndrore, Rr. Ismail Qemali, Nr. 27. 
Afati për dorëzimin e ofertës ishte data 21 Shkurt 2017, ora 16.00.

5. Kërkesë Ofertë për furnizimin me artikuj kancelarie si dhe për shpërndarjen e tyre nëpër të gjitha degët e Intesa Sanpaolo Bank Albania.
Afati për tërheqjen e dokumentave në prezencë ishte data 16 Shkurt 2017, deri në orën 16.00, pranë Zyrave Qëndrore, Rr. Ismail Qemali, Nr. 27. 
Afati për dorëzimin e ofertës ishte data 21 Shkurt 2017, ora 16.00.

6.Kërkesë Ofertë për “Blerje Rinovim Mirëmbajtje 600 cope McAfee Endpoint Threat Protection 3 Years Gold Software Support.
Afati për tërheqjen e dokumentave në prezencë ishte data 11 Maj 2017, deri në orën 14.00, pranë Zyrave Qëndrore, Rr. Ismail Qemali, Nr. 27. 
Afati për dorëzimin e ofertës ishte data 12 Maj 2017, ora 14.00, pranë Zyrave Qëndrore, Rr. Ismail Qemali, Nr. 27.

Përditësuar në 6 Qershor 2017

Kontakte

 

E-mail: procurement@intesasanpaolobank.al
Tel: 00355 (0) 4 22 76 000
Adresa: Zyra e Prokurimeve
Intesa Sanpaolo Bank Albania
Rr."Ismail Qemali" Nr.27
Kutia Postare: 8319
Tiranë, Shqipëri

 

 

spacer

 

 

ispa_locator
 
 
spacer
Të rejat e fundit
Kursi i Këmbimit
Normat e Interesit
© INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA ASD Politika e Privatësisë Kushtet e Përdorimit Patriot Act. Wolfsberg Group Questionnaire AML