intesa_logo
informohu
 
 
spacer
 • ebanking
 • Degët
 • Kontakt
 • ATM
Internet Banking
Logohu
Intesa Mobile
Më shumë
CALL CENTER
08006000
(Falas nga Albtelecom & Eagle)

+355 4 22 76 000/ 222/ 223
+ 355 (0) 692080903
produktet po ngarkohen

për Pasuri të Patundshme

spacer
Kushtet e Përgjithshme të "Kredi Hipotekore për Blerje Pasurie të Patundshme"
back
blank_grey
blank_grey
blank_grey
back_products_grey

Monedha

 

LEK dhe EUR  

 

Shuma Min: LEK 1,000,000/ EURO 10,000

 


Qëllimi i Kredisë

 • Blerje pasurie të patundshme për banim (shtëpia e parë/e dytë apo tjetër) dhe/ose ndërtimi i pasurisë së patundshme për banim
 • Blerje e nje tjetër pasurie të patundshme (dyqan, depo, zyra etj.) dhe/ose ndërtimi i një tjetër pasurie të patundshme (jo- banim)

Norma e Interesit:

 

Norma interesit (me bazë vjetore) për "Kredi Hipotekore për Blerje Pasurie të Patundshme"

 

1 - Nëse qëllimi i kredisë është blerja/ndërtimi i një pasurie të patundshme për banim

EUR:        1Y Euribor + 4.5% ,NMI 4.5% pas vitit të dytë

LEK:         BTH 1V + 1.5%, NMI 4.25  

 

2 - Nëse qëllimi i kredisë është blerja/ndërtimi i një tjetër pasurie të patundshme (jo- banim)

EUR:        1Y Euribor+ 4.75%, NMI 4.75% pas vitit të dytë

LEK;          BTH 1V + 1.75%, NMI 4.5%

 

Afati

 

Min: 5 vite; Maks: deri në 30 vite


Kolaterali

 

Tipi kolateralit

 • Pasuri e patundshme për banim
 • Tjetër pasuri e patundshme


Kredia në vlerë të kolateralit

 • Deri në 70% të vlerës së kolateralit për blerje pasurie të patundshme për banim
 • Deri në 50% të vlerës së kolateralit për blerje të një tjetër pasurie të patundshme  

poster mortgage wl 2

 


Pjesëmarrja e Bankës

 • Jo më shumë se 70% e vlerës së blerjes së pasurisë së patundshme për banim
 • Jo më shumë se 50% e vlerës së blerjes të tjetër pasurie të patundshme

 

Mënyra e Pagesës

 

Këste fikse mujore ( kryegjë + interes)

 

Komisione për "Kredinë Hipotekore për Blerje Pasurie të Patundshme"  

 

Komision administrimi*

0.75 % e shumës së kredisë
Min LEK 30,000 /EUR 200

 

Ndryshim i kontratës së kredisë

LEK 21,000/ EURO 150 për cdo ndryshim

 

Shpenzime shtesë

 

1. Noterizimi i kontratave që do të firmosen midis Bankës dhe klientit.
2. Sigurimi i jetës së kredikërkuesit i rinovueshëm çdo vit mbi shumën e  mbetur  të  kredisë.
3. Sigurimi i pronës nga zjarri dhe tërmeti (për gjithë periudhën e kredisë).
4. Vlerësimi i Pronës nga një ekspert i licensuar.

5. Mirëmbajtje llogarie (sipas kushteve të punës në fuqi)

6. Shpenzimet për Zyrën e Regjsitrimit të Pasurive të Paluajtshme

 

Komision për parapagim të kredisë

 

Risi në treg:  Intesa Sanpaolo Bank Albania është e para Bankë në Shqipëri që duke filluar nga  7 Marsi 2016

NUK do të aplikojë më komisione për shlyerje të pjesshme ose të plotë të detyrimeve të kredisë përpara afatit të maturimit,

për të gjitha kreditë e reja hipotekore me objekt: blerjen ose ndërtimin e një pasurie të paluajtshme për banim (shtëpi, apartament banimi, ...etj)

 

Në rastet kur objekti i kredisë hipotekore do të jetë blerja /ndërtimi i një tjetër pasurie të patundshme (jo –banim) si zyra,dyqan etj komisioni i parapagimit do të jetë si më poshtë:

1% e shumës së parapaguar kur periudha deri në maturim është më e vogël se 1 vit
2% e shumës së parapaguar kur periudha deri në maturim është më e madhe se 1 vit

 

Udhëzues për Kredinë Hipotekore

                            
Të dhënat e mësipërme janë informuese. Për t’u pajisur me kushtet e plota të punës, ju lutem drejtohuni në njërën prej degëve tona më pranë jush ose shihni në kategorinë Individë / Kredi / Normat Efektive të Interesit për Individë

 

spacer

 

 

ispa_locator
 
 
spacer
Të rejat e fundit
Kursi i Këmbimit
Normat e Interesit
© INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA ASD Politika e Privatësisë Kushtet e Përdorimit Patriot Act. Wolfsberg Group Questionnaire AML