intesa_logo
informohu
 
 
spacer
 • ebanking
 • Degët
 • Kontakt
 • ATM
Internet Banking
Logohu
Intesa Mobile
Më shumë
CALL CENTER
08006000
(Falas nga Albtelecom & Eagle)

+355 4 22 76 000/ 222/ 223
+ 355 (0) 692080903
produktet po ngarkohen

për Pasuri të Patundshme

spacer
Kushtet e Përgjithshme të "Kredi Hipotekore për Blerje Pasurie të Patundshme"
back
blank_grey
blank_grey
blank_grey
back_products_grey

Monedha

 

LEK dhe EUR  

 

Shuma Min: LEK 1,000,000/ EURO 10,000

 


Qëllimi i Kredisë

 • Blerje pasuri e patundshme për banim
 • Tjetër pasuri e patundshme (dyqan, depo, zyra etj.)

Norma e Interesit:

 

Norma interesit (me bazë vjetore) për "Kredi Hipotekore për Blerje Pasurie të Patundshme"

 
Pagamarrës në Intesa Sanpaolo Bank Albania

 

 • LEK – 5.25% deri në Dhjetor 2015; TRIBOR 1V + 1.25%; NMI 6% për vitet në vijim 
 • EURO - EURIBOR 1V + 4.5%, NMI 6%


Klientë të tjerë

 • LEK - 5.25% deri ne Dhjetor 2015,  TRIBOR 1V + 1.75%;NMI 6.5% per vitet ne vijim
 • EURO - EURIBOR 1V + 5%, NMI 6.5% 

Afati

 

Min: 5 vite; Maks: deri në 30 vite


Kolaterali

 

Tipi kolateralit

 • Pasuri e patundshme për banim
 • Tjetër pasuri e patundshme


Kredia në vlerë të kolateralit

 • Deri në 70% të vlerës së kolateralit për blerje pasurie të patundshme për banim
 • Deri në 50% të vlerës së kolateralit për blerje të një tjetër pasurie të patundshme  


Pjesëmarrja e Bankës

 • Jo më shumë se 70% e vlerës së blerjes së pasurisë së patundshme për banim
 • Jo më shumë se 50% e vlerës së blerjes të tjetër pasurie të patundshme

 

Mënyra e Pagesës

 

Këste fikse mujore ( kryegjë + interes)

 

Komisione për "Kredinë Hipotekore për Blerje Pasurie të Patundshme"  

 

Komision administrimi*

 • 1% e shumës së kredisë,
 • Min LEK 42,000/ EURO 300

* Kosto administrative nuk paguhet në rast se aplikoni përgjatë periudhës promocionale deri në 31.05.2013.

 

Ndryshim i kontratës së kredisë

 

LEK 21,000/ EURO 150 për cdo ndryshim

 

Shpenzime shtesë

 

1. Noterizimi i kontratave që do të firmosen midis Bankës dhe klientit.
2. Sigurimi i jetës së kredikërkuesit i rinovueshëm çdo vit mbi shumën e  mbetur  të  kredisë.
3. Sigurimi i pronës nga zjarri dhe tërmeti (për gjithë periudhën e kredisë).
4. Vlerësimi i Pronës nga një ekspert i licensuar.

5. Mirëmbajtje llogarie (sipas kushteve të punës në fuqi)

6. Shpenzimet për Zyrën e Regjsitrimit të Pasurive të Paluajtshme

 

Komision për parapagim të kredisë


Njoftim dy javë përpara drejtuar Bankës kundrejt gjobës LEK 7,000/ EURO 50 + 3% të shumës që paguhet në avancë

 

Gjoba

 

10% mbi normën e interesit

 

Udhëzues për Kredinë Hipotekore

                            
Të dhënat e mësipërme janë informuese. Për t’u pajisur me kushtet e plota të punës, ju lutem drejtohuni në njërën prej degëve tona më pranë jush.

 

spacer

 

 

ispa_locator
 
 
spacer
Të rejat e fundit
Kursi i Këmbimit
Normat e Interesit
© INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA ASD Politika e Privatësisë Kushtet e Përdorimit Patriot Act Wolfsberg Group Questionnaire AML