Kredi Personale deri në 2.2 milion Lekë

Dëshironi një kredi ‘TË MADHE’ me kushte fantastike për të mobiluar shtëpinë, për të bërë realitet një udhëtim të ëndërruar, apo thjesht për të përballuar një shpenzim të paparashikuar?

Avantazhet

Very transparent offer

Very transparent offer in Lek & Euro

Payment

Partial or total early payment

Liquidity

Covers your liquidity needs

No collateral

No need for a collateral or guarantee

Interest

Interest starting from 5.5%

Karakteristikat e Kredise Personale

Shuma Maksimale:               Deri në LEK 2.200.000 / EUR 16.000

Monedha:                              LEK/EUR 

Afati i shlyerjes:                     Deri në 7 vjet

Kolaterali:                             Pa kolateral

Pjesëmarrja e Bankës në financim:                  100%

Metoda e Pagesës:                                           Këste Fikse Mujore

Normat e Interesit:

Interesi në LEK:

Për Pagëmarrës : 5,5% fiks për 3 vitet e para, 8,5% fiks për vitet në vijim.

Për Klientë të tjerë: 6,5% fiks për 3 vitet e para, 9,5% fiks për vitet në vijim.

Interesi në EURO: 13% fiks për të gjithë periudhën dhe për të gjithë klientët pagamarrës ose jo.
 

Need help?
Contact our customer service
Choose the right assistance for you

Call Center

08006000

+355 4 2276000

+355 692080903 

Press 1 for Albanian; 2 for English; 3 for Italian
To be connected to Customer Service
1
To report a Lost or a Stolen Card
2
For Treasury Services
3
To return to Initial Menu
0

The Intesa Sanpaolo Bank Albania website uses cookies to ensure you get the best browsing experience. By clicking on Accept all cookies, you agree upon storing the cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. (COOKIE POLICY).