• No Suggestions Result

Prona në shitje

Banka fton publikun e gjerë të shprehë interesin për blerjen e pronave të saj.

INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA Sh.a. 

fton publikun e gjerë të shprehë interesin për blerjen e pronave të bankës sipas listës së mëposhtme. Për detaje të mëtejshme të pronave si fotografi, vendodhje hartografike, si edhe çmimin minimal të pranueshëm ju lutemi klikoni mbi kategorinë. Për të kërkuar informacione të mëtejshme si dhe për të shprehur interesin tuaj, jeni të lutur të na kontaktoni në adresën e-mailit: prona@intesasanpaolobank.al
 

Properties for Sale

Nr.

ID e Pronës

Rrethi / Qyteti

Kategoria

Sipërfaqe m2

1

132

Tiranë

Garazh

679

2

133

Tiranë

Njësi Shërbimi

683

3

17

Tiranë / Farkë

Tokë Arë

2,935

4

19

Tiranë / Rinas

Tokë Arë

15,400

5

83

Tiranë

Apartament + Truall

51.38+48.18

7

136

Tiranë

Truall Ndërtesë

176.5+97

8

147

Durrës / Sallmone

Tokë Arë

1,860

10

51

Durrës / Xhafzotaj

Tokë Arë

24,830

11

20

Durrës / Sektori Rinia

Tokë Arë

15,946

12

128

Durrës / Shkëmbi i Kavajës

Njësi

162

13

40

Durrës / Gjiri i Lalëzit

Tokë Arë

4,417

14

74+75

Durrës / Shkozet

Tokë Arë

500+500

15

76

Durrës / Radë

Truall + Shtëpi 2 Kate

520+132 baza

18

121

Durrës

Njësi Tregtare

214.2

19

31; 31_1

Elbasan

Truall+Ndërtesë+Makineri

1,558+1,974

20

140

Shkozet / Durrës

Truall+Ndërtesa

3,968 + 5,214

21

87-90

Kavajë / Golem

4 Njësi Tregtare

49+59+22+86

22

91

Kavajë / Karpen

Tokë Arë

1000

23

21

Kavajë / Golem

Apartament

46

24

131

Vlorë / Akerni

Pyll

315,234

25

6

Vlorë / Akerni

Tokë Arë+Ndërtesa

68,800+11,659

26

24_1

Vlorë / Cerkovinë

Truall+Ndertesa

3,060+403

27

7

Vlore

Apartament

73.8

28

8

Vlorë

Njësi Tregtare+bodrum

35.8+35.8

29

84

Vlorë / Mifol

Kantier Ndërtimi

15,310

30

110

Vlorë

Apartament

78

31

114

Vlorë

Tokë Arë

2,000

32

115

Vlorë

Tokë Arë

2,467

33

117

Gjirokastër

Kompleks Turistik

20,000

34

25

Lushnje

Truall

150+80

35

22

Lushnje

Tokë Arë

6,844

36

9

Fier /Dermenas

Truall

13,277

37

39

Korçë

Truall+Ndërtesë

22,400+1,755

38

10

Kurbin / Laç

Tokë Arë

14,278

39

13

Krujë / Verjon

Truall+Ndërtesë

300+120

40

14

Krujë / Verjon

Truall+Ndërtesë

300+103

41

15

Krujë / Verjon

Tokë Arë

11,400

42

111

Krujë / Derven

Tokë Arë

3,858

43

116

Krujë / Luz

Tokë Arë

1,200

44

27

Krujë / Derven

Tokë Arë

3,806

45

29

Krujë / Derven

Tokë Arë

6,919

47

1

Lezhë / Barbulloj

Tokë Arë

5,060+4,850

48

97

Lezhë / Gryk Lumi

Tokë Arë

5,250

49

63

Shkodër

Ambjent Shërbimi

305.05

50

77

Shkodër/Guci e Re

Tokë Arë

13,208

51

137

Vlorë

Apartament

89

52

138

Tiranë

Apartament

449.6

53

141

Vlore / Tragjas

Kullotë

207,200

54

148

Durrës / Sallmone

Tokë Arë

2,680

55

149

Durrës / Sallmone

Tokë Arë

970

56

150

Durrës / Porto Romano

Tokë Arë

2,000

57

151

Durrës / Porto Romano

Tokë Arë

2,000

58

152

Durrës / Sallmone

Tokë Arë

7,070

59

153

Durrës / Sallmone

Tokë Arë

9,030

60

143

Hotolosht / Librazhd

Truall + Ndertesë

1,455 + 962

61

144

Librazhd

Truall + Ndertesë

2,700 + 1,004

62

145

Prrenjas / Librazhd

Truall + Ndertesë

4,422 + 1,679

63

146

Qukës / Librazhd

Truall + Ndertesë

3,547 + 1,468.75

Për detaje të mëtejshme të pronave si:

fotografi, vendndodhje hartografike, si edhe çmimin minimal të pranueshëm ju lutemi t'i referoheni prezantimeve specifike të çdo prone në PDF duke klikuar në kollonën e Kategorisë. (Fotot e përdorura në prezantimet e pronave janë ilustruese dhe mund të përmbajnë pasaktësi)

 

Kontakte

E-mail: prona@intesasanpaolobank.al
Tel: 00355 (0) 4 22 76 000     Cel: +355 68 20 41 302 / +355 68 20 90 628

Adresa: Divizioni i Menaxhimit të Riskut / Zyra  e Shitjeve ter Pronave te Riposeduara 
Intesa Sanpaolo Bank Albania sha; Rr."Ismail Qemali" Nr.27
Kutia Postare: 8319; Tiranë, Shqipëri

Need help?
Contact our customer service
Choose the right assistance for you

+355 4 22 76 000

Press 1 for Albanian; 2 for English; 3 for Italian
To be connected to Customer Service
1
To report a Lost or a Stolen Card
2
For Treasury Services
3
To return to Initial Menu
0

The Intesa Sanpaolo Bank Albania website uses cookies to ensure you get the best browsing experience. By clicking on Accept all cookies, you agree upon storing the cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. (COOKIE POLICY).