• No Suggestions Result

Prona në shitje

Banka fton publikun e gjerë të shprehë interesin për blerjen e pronave të saj.

INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA Sh.a. 

fton publikun e gjerë të shprehë interesin për blerjen e pronave të bankës sipas listës së mëposhtme. Për detaje të mëtejshme të pronave si fotografi, vendodhje hartografike, si edhe çmimin minimal të pranueshëm ju lutemi klikoni mbi "Kategorinë". Për të kërkuar informacione të mëtejshme si dhe për të shprehur interesin tuaj, jeni të lutur të na kontaktoni në adresën e-mailit: prona@intesasanpaolobank.al

Lista e pronave në shitje

ID e Pronës

Rrethi / Qyteti

Kategoria

Sipërfaqe m2

101

Tiranë

Njësi

250

132

Tiranë

Garazh

679

133

Tiranë

Njësi Shërbimi

683

158

Tiranë / Farke

Tokë Arë

4,900

154

Tiranë

Truall+Ndërtesë

1,605+910

159

Tiranë / Linzë

Njësi

114

182

Tiranë / Zogu Zi

Njësi

85.6

185

Tiranë / Pezë Helmes

Truall+Ndërtesë

950+653

194

Tiranë / Yzberish

Garazh

712

195

Tiranë / Yzberish

Njësi  

31

196

Tiranë / Yzberish

Njësi  

34

197

Tiranë / Mazrek

 Truall+Arë+Ndërtesë

300+1,250+80

19

Tiranë / Rinas

Tokë Arë

15,400

148

Durrës / Sallmone

Tokë Arë

2,680

150

Durrës / Porto Romano

Tokë Arë

2,000

151

Durrës / Porto Romano

Tokë Arë

2,000

152

Durrës / Sallmone

Tokë Arë

7,070

153

Durrës / Sallmone

Tokë Arë

9,030

156

Durrës / Sallmone

Tokë Arë

2,200+5,540

165

Durrës / Plazh

Garazh

601

51

Durrës / Xhafzotaj

Tokë Arë

24,830

43

Durrës / Xhafzotaj

Truall+Magazina

5,180+1,800

20

Durrës / Sektori Rinia

Tokë Arë

15,946

128

Durrës / Shkëmbi i Kavajës

Njësi

162

193

Durrës / Shkëmbi i Kavajës

Njësi

63+70

40

Durrës / Gjiri i Lalëzit

Tokë Arë

4,417

76

Durrës / Radë

Truall + Shtëpi 2 Kate

520+132 baza

121

Durrës

Njësi Tregtare

214.2

87-90

Kavajë / Golem

4 Njësi Tregtare

49+59+22+86

21

Kavajë / Golem

Apartament

46

24_1

Vlorë / Cerkovinë

Truall+Ndertesa

3,060+403

7

Vlore

Apartament

73.8

137

Vlorë

Apartament

89

141

Vlore / Tragjas

Kullotë

207,200

8

Vlorë

Njësi Tregtare+bodrum

35.8+35.8

84

Vlorë / Mifol

Kantier Ndërtimi

15,310

110

Vlorë

Apartament

78

114

Vlorë

Tokë Arë

2,000

115

Vlorë

Tokë Arë

2,467

117

Gjirokastër

Kompleks Turistik

20,000

25

Lushnje

Truall

150+80

22

Lushnje

Tokë Arë

6,844

9

Fier / Dermenas

Truall

13,277

180

Fier /  Sheq i Madh

Tokë Arë

15,000

198

Fier / Libofsh

Truall+Ndërtesë

1,327+1,191

39

Korçë

Truall+Ndërtesë

22,400+1,755

10

Kurbin / Laç

Tokë Arë

14,278

202

Krujë

Truall+Ndërtesë

200+85.5

203

Krujë

Apartament

139

14

Krujë / Verjon

Truall+Ndërtesë

300+103

15

Krujë / Verjon

Tokë Arë

11,400

111

Krujë / Derven

Tokë Arë

3,858

116

Krujë / Luz

Tokë Arë

1,200

27

Krujë / Derven

Tokë Arë

3,806

29

Krujë / Derven

Tokë Arë

6,919

1

Lezhë / Barbulloj

Tokë Arë

5,060+4,850

97

Lezhë / Gryk Lumi

Tokë Arë

5,250

63

Shkodër

Ambjent Shërbimi

305.05

77

Shkodër / Guci e Re

Tokë Arë

13,208

143

Hotolosht / Librazhd

Truall + Ndertesë

1,455 + 962

145

Prrenjas / Librazhd

Truall + Ndertesë

4,422 + 1,679

Për detaje të mëtejshme të pronave si:

fotografi, vendndodhje hartografike, si edhe çmimin minimal të pranueshëm ju lutemi t'i referoheni prezantimeve specifike të çdo prone në PDF duke klikuar mbi "Kategorinë". (Fotot e përdorura në prezantimet e pronave janë ilustruese dhe mund të përmbajnë pasaktësi)

 

Kontakte

E-mail: prona@intesasanpaolobank.al
Tel: 00355 (0) 4 22 76 000     Cel: +355 68 20 41 302 / +355 68 20 90 628

Adresa: Divizioni i Menaxhimit të Riskut / Zyra  e Shitjeve të Pronave të Riposeduara 
Intesa Sanpaolo Bank Albania sha; Rr."Ismail Qemali" Nr.27
Kutia Postare: 8319; Tiranë, Shqipëri

Need help?

Contact our customer service

Choose the right assistance for you

+355 4 22 76 000

Press 1 for Albanian; 2 for English; 3 for Italian
To be connected to Customer Service
1
To report a Lost or a Stolen Card
2
For Treasury Services
3
To return to Initial Menu
0

The Intesa Sanpaolo Bank Albania website uses cookies to ensure you get the best browsing experience. By clicking on Accept all cookies, you agree upon storing the cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. (COOKIE POLICY).