• No Suggestions Result

NDIHMA PËR TËRMETIN!

Një angazhim konkret dhe i prekshëm në mbështetje të popullsisë së goditur nga tërmeti. 
Albania Solidare

#withPAY Solidar


  • Ndihmo familjet e dëmtuara nga tërmeti nëpërmjet #withPAY. 
  • Nëse je klient i Intesa Sanpaolo, mund të dhurosh nëpërmjet #withPAY.
  • Hap #withPAY në APP-in tënd, kërko në listën e komunitetit emrin  «Shqipëria Solidare»  dhe jep kontributin tënd.  
  • Shuma e dhuruar do të shkojë në llogarinë e hapur "Kontribute Vullnetare, Emergjenca".

Gjithashtu, mund të japësh ndihmën tënde duke kryer pagesa në llogaritë e mëposhtme "Kontribute Vullnetare, Emergjenca"  pranë Intesa San Paolo:

 

IBAN (LEK): AL37 2081 1008 0000 0020 2453 0701 

IBAN (EUR): AL10 2081 1008 0000 0020 2453 0702

IBAN (USD): AL80 2081 1008 0000 0020 2453 0703

 

Kodi Swift: USALALTR

Need help?

Contact our customer service

Choose the right assistance for you

+355 4 22 76 000

Press 1 for Albanian; 2 for English; 3 for Italian
To be connected to Customer Service
1
To report a Lost or a Stolen Card
2
For Treasury Services
3
To return to Initial Menu
0

The Intesa Sanpaolo Bank Albania website uses cookies to ensure you get the best browsing experience. By clicking on Accept all cookies, you agree upon storing the cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. (COOKIE POLICY).