Short-term Loan

Fulfill your liquidity needs for your business

Benefits

Mënyra Pagesës

Paguani me këste mujore fikse

Afati

Afati nga 1 deri në 3 vjet

Liquidity

Covers your liquidity needs

Liquidity

Improve your liquidity
Terms & Conditions

Terms & Conditions

  • LEK - 1Y TRIBOR + spread
  • EURO - 1Y EURIBOR + spread
  • USD- 1Y LIBOR + spread

Dokumentat e kërkuara:

  • Dokumentet ligjore të veprimtarisë së biznesit.
  • Pasqyra financiare e 3 viteve të fundit.
  • Dokumentet e kolateralit.
  • Nxjerrje Pasqyre Llogarie nga bankat ku ka kredi për periudhën e 12 muajve të fundit.
  • Klauzole Pëlqimi Paraprak të firmosur nga subjekti, për të kontrolluar në rregjistrin e kredive të Bankës së Shqipërisë. 


Banka rezervon të drejtën të kërkojë dokumente të tjera, nëse do të jetë e nevojshme.

Need help?
Contact our customer service
Choose the right assistance for you

Call Center

+355 4 2276000

+355 692080903 

Press 1 for Albanian; 2 for English; 3 for Italian
To be connected to Customer Service
1
To report a Lost or a Stolen Card
2
For Treasury Services
3
To return to Initial Menu
0