Depozita 4% në LEK

Nëse po kërkon për një mënyrë të zgjuar & të sigurt për të investuar paratë e tua, depozita jonë me interes fiks 4% është ideale për ty.

Avantazhe & Përfitime

Interes 4%

Përfito 4% Interes në Vit!

Likuidimi i interesit

Interesi likuidohet çdo vit, përdor paratë sipas nevojave të tua

Investim Afat-gjatë

Mundësi kalimi të depozitave nga EUR në LEK duke ruajtur përfitimet

Depozita 5 vjeçare me interes fiks 4%

Interesat e tua kalojnë çdo vit në llogarinë tënde rrjedhëse, duke të dhënë mundësinë t'i përdorësh këto të ardhura sipas nevojave e dëshirave të tua. 

 

4 %
  • Afati në vite 5
  • Interesi 4 %
  • Rritja e shumës së depozitës 0 Lek
  • Komision i mirëmbajtjes së llogarisë 0 Lek
Një bankë më e thjeshtë me Intesa Mobile
bank
Kontroll i plotë mbi llogarinë e kursimeve dhe depozitave
Monitoro kursimet & depozitat e tua, normën aktuale të interesit dhe datën e maturimit.
Kontrollo statusin e kursimeve & të depozitës tënde kurdoherë
Kurse Online me të njëjtat kushte si në degët tona

A e dini

A e di se?

Nëse ke një depozitë në Euro që nuk është maturuar akoma, mund ta kalosh në depozitën me afat 5 vjeçar në Lek pa humbur interesin e depozitës ekzisutuese dhe duke përfituar njëkohësisht interesin më të mirë në treg.

Deposit
Karakteristikat
 • Monedha LEK
 • Afati 5 vjet
 • Norma e interesit 4%
 • E vlefshme për Individe

Nis të kesh depozitën tënde që tani!

Mund të nisësh të kursesh online me të njëjtat kushte si në degë.

Për të zgjedhur produktin më të përshtatshëm bazuar në nevojat e tua, përzgjidh: 

 • qëllimin e depozitës
 • afatin e depozitës
 • monedhën
 • sasinë e parave

Ky është produkti më i mirë i kursimit për ty! 

Pyetje & Përgjigje më të shpeshta

për Depozitat

*Interesi i Depozites aplikohet me baza vjetore; numri i ditëve/365
Të gjitha depozitat e qytetarëve në Bankën tonë janë të siguruara sipas ligjit “Për Sigurimin e Depozitave” më datë dt. 22.05.2014, Ligji Nr. 53/2014. Depozita në Bankë sigurohet deri në shumën 2.500.000 (dy milionë e pesëqind mijë) lekë nga Agjencia e Sigurimit të Depozitave www.asd.gov.al
Ky është një publikim reklamues. Për kushtet e plota të punës vizitoni cilëndo prej degëve tona, klikoni website të Bankës ose telefononi shërbimin Call Center.

Të duhet ndihmë?
Kontakto shërbimin e klientit
Zgjidh asistencën më të mirë për ty

+355 4 22 76 000

Shtyp 1 për Shqip; 2 për Anglisht; 3 për Italisht
Për t'u lidhur me Shërbimin e Klientit
1
Për të raportuar një Kartë të Humbur ose të Vjedhur
2
Për Shërbimet e Thesarit
3
Për t'u rikthyer në Menunë Kryesore
0