Depozita 18 dhe 30 Mujore

Zgjidh alternativën që të përshtatet më shumë dhe përfito nga interesat gjithmonë në rritje.

Avantazhe & Përfitime

Interesa çdo vit

Mundësi për të marrë interes çdo vit

Interesa konkuruese

Përfito interesa konkuruese!

Pa penalitet

Pa penalitet për thyerje depozite të parakohshme
depozita1830

A e dije?

Nese ke nje depozite ne Euro qe nuk eshte maturuar akoma, mund ta kalosh ne depoziten me afat 5 vjecar ne Lek pa humbur interesin e depozites ekzisutuese dhe duke përfituar njëkohësisht interesin më të mirë në treg.

18 muaj
Depozita 18 mujore
  • Monedha LEK/EURO
  • Interesi per vitin e pare 1.1%
  • Interesi per 6 muajt e fundit 1.7%
Depozita 30 mujore
Depozita 30 mujore
  • Monedha LEK/EURO
  • Interesi per vitin e pare 1.1%
  • Interesi per vitin e dyte 1.7%
  • Interesi per 6 muajt e fundit 2.55 %

për Depozitat

*Interesi i Depozites aplikohet me baza vjetore; numri i ditëve/365
Të gjitha depozitat e qytetarëve në Bankën tonë janë të siguruara sipas ligjit “Për Sigurimin e Depozitave” më datë dt. 22.05.2014, Ligji Nr. 53/2014. Depozita në Bankë sigurohet deri në shumën 2.500.000 (dy milionë e pesëqind mijë) lekë nga Agjencia e Sigurimit të Depozitave www.asd.gov.al
Ky është një publikim reklamues. Për kushtet e plota të punës vizitoni cilëndo prej degëve tona, klikoni website të Bankës ose telefononi shërbimin Call Center.

Të duhet ndihmë?
Kontakto shërbimin e klientit
Zgjidh asistencën e duhur

+355 4 22 76 000

Shtyp 1 për Shqip; 2 për Anglisht; 3 për Italisht
Për t'u lidhur me Shërbimin e Klientit
1
Për të raportuar një Kartë të Humbur ose të Vjedhur
2
Për Shërbimet e Thesarit
3
Për t'u rikthyer në Menunë Kryesore
0