Depozita 4% ne LEK

Flije mendjen për 5 vite.

Avantazhe & Përfitime

Interes 4%

Përfito 4% Interes në Vit!

Likuidimi i interesit

Interesi likuidohet çdo vit, përdor paratë sipas nevojave të tua

Investim Afat-gjatë

Mundësi kalimi të depozitave nga EUR në LEK duke ruajtur përfitimet

title pricing

sss

asdgarseravf adsvasda

4 %
  • Afati në vite 5
  • Interesi 4 %
  • Rritja e shumës së depozitës 0 Lek
  • Komision i mirëmbajtjes së llogarisë 0 Lek
A e dini

A e di se?

Nëse ke një depozite ne Euro qe nuk eshte maturuar akoma, mund ta kalosh në depoziten me afat 5 vjeçar në Lek pa humbur interesin e depozitës ekzisutuese dhe duke përfituar njëkohësisht interesin më të mirë në treg.

Deposit
Karakteristikat
 • Monedha LEK
 • Afati 5 vjet
 • Norma e interesit 4%
 • E vlefshme për Individe

për Depozitat

*Interesi i Depozites aplikohet me baza vjetore; numri i ditëve/365
Të gjitha depozitat e qytetarëve në Bankën tonë janë të siguruara sipas ligjit “Për Sigurimin e Depozitave” më datë dt. 22.05.2014, Ligji Nr. 53/2014. Depozita në Bankë sigurohet deri në shumën 2.500.000 (dy milionë e pesëqind mijë) lekë nga Agjencia e Sigurimit të Depozitave www.asd.gov.al
Ky është një publikim reklamues. Për kushtet e plota të punës vizitoni cilëndo prej degëve tona, klikoni website të Bankës ose telefononi shërbimin Call Center.

Të duhet ndihmë?
Kontakto shërbimin e klientit
Zgjidh asistencën e duhur

+355 4 22 76 000

Shtyp 1 për Shqip; 2 për Anglisht; 3 për Italisht
Për t'u lidhur me Shërbimin e Klientit
1
Për të raportuar një Kartë të Humbur ose të Vjedhur
2
Për Shërbimet e Thesarit
3
Për t'u rikthyer në Menunë Kryesore
0