Depozita 5x5 dhe 7x7

Norma interesi deri në 5% për depozitën me afat 5 vjet dhe deri ne 7% për depozitën me afat 7 vjet. Shijoni rritjen e kërkuar të investimit tuaj!

Avantazhe & Përfitime

Interesa çdo vit

Mundësi për të marrë interes çdo vit

Kapitalizo interesat

Mund të kapitalizosh interesat në depozitën tënde.

Normë e lartë kthimi

Përfito norma të larta kthimi
Karakteristika

A e dije?

  • Mund të kalosh interesat në llogari rrjedhëse ose t’i kapitalizosh çdo vit për të ardhura më të larta.
  • Mund te terheqesh depoziten ne cdo moment nderkohe qe perfitoni interesat e muajve te meparshem.
5577
Depozita 5x5
  • Monedha LEK/EUR
  • Afati 5 vjet
  • Interesi deri ne 5% ne vitin e 5
5577
Depozita 7x7
  • Monedha LEK/EUR
  • Afati 7 vjet
  • Interesi deri ne 7% ne vitin e 7

për Depozitat

*Interesi i Depozites aplikohet me baza vjetore; numri i ditëve/365
Të gjitha depozitat e qytetarëve në Bankën tonë janë të siguruara sipas ligjit “Për Sigurimin e Depozitave” më datë dt. 22.05.2014, Ligji Nr. 53/2014. Depozita në Bankë sigurohet deri në shumën 2.500.000 (dy milionë e pesëqind mijë) lekë nga Agjencia e Sigurimit të Depozitave www.asd.gov.al
Ky është një publikim reklamues. Për kushtet e plota të punës vizitoni cilëndo prej degëve tona, klikoni website të Bankës ose telefononi shërbimin Call Center.

Të duhet ndihmë?
Kontakto shërbimin e klientit
Zgjidh asistencën e duhur

+355 4 22 76 000

Shtyp 1 për Shqip; 2 për Anglisht; 3 për Italisht
Për t'u lidhur me Shërbimin e Klientit
1
Për të raportuar një Kartë të Humbur ose të Vjedhur
2
Për Shërbimet e Thesarit
3
Për t'u rikthyer në Menunë Kryesore
0