• No Suggestions Result

Raporte Vjetore

Çfarë janë Raportet Vjetore?

Raportet Vjetore të Intesa Sanpaolo Bank Albania janë një pasqyrë përmbledhëse e aktivitetit të bankës.

Ato kanë për synim t'u ofrojnë vendimarrësve dhe personave të tjerë të interesuar informacione mbi aktivitetet dhe performancën financiare të bankës.

Raporte Rreg. Nr. 60 BSH

Raporti Rregullore Nr.60 BSH Shtator 2023
Raporti Rregullore Nr.60 BSH Qershor 2023
Raporti Rregullore Nr.60 BSH Dhjetor 2022
Raporti Rregullore Nr. 60 BSH Qershor 2022
Raporti Rregullore Nr.60 - BSH Mars 2022
Raporti Rregullore Nr. 60 BSH Dhjetor 2021
Raporti Rregullore Nr.60 BSH Shtator 2021
Raporti Rregullore Nr. 60 BSH Qershor 2021
Raporti Rregullore Nr. 60 BSH Mars 2021
Raporti Rregullore Nr. 60 BSH Dhjetor 2020
Raporti Rregullore Nr. 60 - BSH Shtator 2020
Raporti Rregullore Nr. 60 BSH Qershor 2020
Raporti Rreg. nr. 60 - BSH Mars 2020
Raporti Rreg. Nr. 60 - BSH Dhjetor 2019
Raporte Rreg. Nr. 60 BSH - Shtator 2019
Raporti Rregullore Nr. 60 - BSH Qershor 2019
Raporti Rregullore Nr. 60 - BSH Mars 2019
Raporti Rregullore Nr. 60 - BSH Dhjetor 2018
Raporti Rregullore Nr, 60 BSH Shtator 2018
Raporti Rregullore Nr, 60 BSH Qershor 2018
Raporti Rregullore Nr, 60 BSH Mars 2018
Raporti Rregullore Nr, 60 BSH Dhjetor 2017
Raporti Rregullore Nr, 60 BSH Shtator 2017
Raporti Rregullore Nr, 60 BSH Qershor 2017
Raporti Rregullore Nr, 60 BSH Mars 2017
Raporti Rregullore Nr, 60 BSH Dhjetor 2016
Raporti Rregullore Nr, 60 BSH Shtator 2016
Raporti Rregullore Nr, 60 BSH Qershor 2016
Raporti Rregullore Nr, 60 BSH Mars 2016
Të duhet ndihmë?

Kontakto shërbimin e klientit

Zgjidh asistencën e duhur

+355 68 7573 000

Shtyp 1 për Shqip; 2 për Anglisht; 3 për Italisht
Për t'u lidhur me Shërbimin e Klientit
1
Për të raportuar një Kartë të Humbur ose të Vjedhur
2
Për Shërbimet e Thesarit
3
Për t'u rikthyer në Menunë Kryesore
0