Biznesi i vogël

OFERTE: Vetëm 150 Lek/Muaj për mirëmbajtje llogarie për të gjithë që hapin llogari të re si Biznes i Vogël deri në 31 Dhjetor 2019!
Rritu me ne! Ekspertiza që të nevojitet dhe shërbimet që dëshiron!

Llogari Rrjedhëse për Biznesin e Vogël

OFERTE: Vetëm 150 Lek/Muaj për mirëmbajtje llogarie për të gjithë që hapin llogari të re si Biznes i Vogël deri në 31 Dhjetor 2019!

Kredi Agro Kapital Qarkullues

Produkt i dedikuar për biznese që ushtrojnë aktivitetin në fushën e sektorit të bujqësisë!
Zbulo më shumë

Mastercard Business

Administrim më i mirë i shpenzimeve

ZBULO ME SHUME

Kredi & Financime

Të duhet kredi për biznesin tënd?
Kontakto me specialistët tanë të Marrëdhënieve me Biznesin e Vogël
për të gjetur zgjidhjen më të përshtatshme!

Konvertuesi i Monedhave

Vendos shumën dhe zgjidh monedhën për të parë kursin e këmbimit

Përditësuar për herë të fundit në:

... = ...

Informacione të rëndësishme

Kujdes! Ndryshimet në legjislacion në lidhje me regjistrimin e tatimpaguesit e bëjnë të detyrueshëm hapjen e një llogarie bankare të biznesit, për të gjithë bizneset e reja persona fizikë që janë subjekt i pagesës së taksës mbi vlerën e shtuar, personat juridikë pavarësisht nga qarkullimi i tyre, si dhe organizatat jofitimprurëse të regjistruara në autoritetin tatimor, jo më vonë se 20 ditë kalendarike nga dita pas regjistrimit në Qendrën Kombëtare të Biznesit.

Për të gjitha bizneset (subjekt i TVSH-së pavarësisht nga qarkullimi dhe OJQ-të) biznesi i regjistruar tashmë në QKB, afati i hapjes së një llogarie bankare është 90 ditë pas hyrjes në fuqi të Ligjit (25.07.2019)

Mos përmbushja e detyrimit do të jetë gjobë si më poshtë:

a) për tatimpaguesit, personat fizikë, me qarkullim deri në 8,000,000 lekë (tetë milion), një gjobë prej 25,000 lekësh;

b) për personat juridikë të tatimpaguesit, pavarësisht nga qarkullimi i tyre, si dhe tatimpaguesit të regjistruar si persona fizikë, me qarkullim mbi 8,000,000 lekë (tetë milion), një gjobë prej 50,000 lekësh;

c) për organizatat jofitimprurëse, një gjobë prej 37,000 lekësh.

Në rast mosrespektimi të detyrimit, edhe pas dënimit, tatimpaguesi përcaktohet me dyfishin e shumës së gjobës së parë. "

(LIGJI NR. 31/2019 - P SR DISA SHTOJC TO T LA LIGJIT NR. 9920, DATED 19.5.2008, "PER PROCEDURAT E TATIMIT NE  REPUBLIKEN E SHQIPERISE").

Të duhet ndihmë?

Kontakto shërbimin e klientit

Zgjidh asistencën e duhur

+355 4 22 76 000

Shtyp 1 për Shqip; 2 për Anglisht; 3 për Italisht
Për t'u lidhur me Shërbimin e Klientit
1
Për të raportuar një Kartë të Humbur ose të Vjedhur
2
Për Shërbimet e Thesarit
3
Për t'u rikthyer në Menunë Kryesore
0
Njoftim i rëndësishëm

 

I nderuar Klient,

 

Intesa Sanpaolo Bank Albania njofton praprakisht të gjithë klientët individë apo përfaqësues ligjorë të subjekteve juridike (nënshtetas shqiptarë) në bazë të LIGJIT Nr. 11/2019 PER NJE SHTESE NE LIGJIN NR.8952, DATE 10.10.2002, “PER LETERNJOFTIMIN ELEKTRONIK TE SHTETESAVE SHQIPTARE”, TE NDRYSHUAR, afati i vlefshmërisë së letërnjoftimeve elektronike të shtetasve shqiptarë, të lëshuar nga data 09.02.2009 deri në datën 31.12.2009 dhe që përfundon brenda vitit 2019, zgjatet deri në datën 31.12.2019.

 

Ju faleminderit!

Faqja Zyrtare e Intesa Sanpaolo Bank Albania përdor Cookies për të të siguruar eksperiencën më të mirë të kërkimit. Duke klikuar mbi "Prano të gjitha Cookies", ti pranon për ruajtjen e Cookies në pajisjen tënde për të rritur cilësinë e lundrimit në faqen e internetit, analizimin e përdorimit të faqes dhe na ndihmon në përpjekjet tona të reklamimit. (COOKIE POLICY).