• No Suggestions Result

Ne të mundësojmë Letër Kredi & Garanci Bankare

Të mbështesim në biznesin tënd në tregtinë ndërkombëtare dhe jo vetëm!

Avantazhe & Përfitime

Komision

Paguaj një komision për lëshimin e Letër Kredisë ose Garancisë Bankare

Financim i plotë

Financimin i plotë i shumës së Letër Kredisë dhe Garancisë Bankare

Eliminimi i mungesës së performancës

Eliminimi i mungesës së performancës ose performancës joadekuate

Menaxhim

Menaxhim i financave dhe të rrezikut!

Eliminimi i rrezikut financiar

Mbështetja e biznesit të klientëve në: Eliminimi i rrezikut financiar

Kolaterali

Si kolateral përdoret një pasuri e patundshme ose paraja

Plotësim i kushteve

Paguajmë shumën vetëm në rast të përmbushjes së kushteve të tregtisë

Si të aplikosh?

  • Klienti duhet të depozitojë kontratën të firmosur midis palëve  sa i takon Letër Kredive, ose në varësi të Garancisë së kërkuar duhet depozituar një dokument për objektin e garancisë së kërkuar.
  • Aplikuesi i Garancisë plotëson formularin e aplikimit, tekstin e garancisë dhe aplikimin dhe draftin e Letër Kredisë.
  • Ai do të sigurojë gjithashtu kolateralin përkatës.

Lëshim i Garancisë / Letër Kredisë duke e dërguar atë në bankën e përfituesit!

Pas përfundimit të procedurave të brendshme, ne lëshojmë Garancinë / Letër Kredisë duke e dërguar atë në bankën e përfituesit.

Të duhet ndihmë?

Kontakto shërbimin e klientit

Zgjidh asistencën e duhur

+355 4 22 76 000

Shtyp 1 për Shqip; 2 për Anglisht; 3 për Italisht
Për t'u lidhur me Shërbimin e Klientit
1
Për të raportuar një Kartë të Humbur ose të Vjedhur
2
Për Shërbimet e Thesarit
3
Për t'u rikthyer në Menunë Kryesore
0

Faqja Zyrtare e Intesa Sanpaolo Bank Albania përdor Cookies për të të siguruar eksperiencën më të mirë të kërkimit. Duke klikuar mbi "Prano të gjitha Cookies", ti pranon për ruajtjen e Cookies në pajisjen tënde për të rritur cilësinë e lundrimit në faqen e internetit, analizimin e përdorimit të faqes dhe na ndihmon në përpjekjet tona të reklamimit. (COOKIE POLICY).