Kredi Afat-shkurtër

Përfito fonde duke plotësuar nevojat e tua për likuiditet

Avantazhe & Përfitime

Mënyra Pagesës

Paguani me këste mujore fikse

Afati

Afati nga 1 deri në 3 vjet

Likuditet

Mbulon nevojat për likuiditet

Likuiditeti

Përmirëson likuiditetin e klientit
Kushtet e Punës

Kushtet e Punës

  • LEK - 1Y TRIBOR + marzh fiks
  • EURO - 1Y EURIBOR + marzh fiks
  • USD- 1Y LIBOR + marzh fiks

Dokumentat e kërkuara:

  • Dokumentet ligjore të veprimtarisë së biznesit.
  • Pasqyra financiare e 3 viteve të fundit.
  • Dokumentet e kolateralit.
  • Nxjerrje Pasqyre Llogarie nga bankat ku ka kredi për periudhën e 12 muajve të fundit.
  • Klauzole Pëlqimi Paraprak të firmosur nga subjekti, për të kontrolluar në rregjistrin e kredive të Bankës së Shqipërisë. 


Banka rezervon të drejtën të kërkojë dokumente të tjera, nëse do të jetë e nevojshme.

Të duhet ndihmë?
Kontakto shërbimin e klientit
Zgjidh asistencën e duhur

+355 4 22 76 000

Shtyp 1 për Shqip; 2 për Anglisht; 3 për Italisht
Për t'u lidhur me Shërbimin e Klientit
1
Për të raportuar një Kartë të Humbur ose të Vjedhur
2
Për Shërbimet e Thesarit
3
Për t'u rikthyer në Menunë Kryesore
0