intesa_logo
informohu
 
 
spacer
 • ebanking
 • Degët
 • Kontakt
 • ATM
Internet Banking
Logohu
Intesa Mobile
Më shumë
CALL CENTER
08006000
(Falas nga Albtelecom & Eagle)

+355 4 22 76 000/ 222/ 223
+ 355 (0) 692080903
produktet po ngarkohen

Kredi për shtëpi

spacer
Blerje shtëpie, dyqani, rikonstruksion, mobilim. Financimi: Jo më shumë se 70% e vlerës së apartamentit dhe jo më shumë se 50% e vlerës së dyqanit/mobilimit. Monedha: LEK Afati: Deri në 20 vjet.
back
blank_grey
blank_grey
blank_grey
back_products_grey
Kushte të përgjithshme të Kredisë Hipotekare për blerje: Apartamenti / Dyqani / Rikonstruksion / Mobilim   
 

Monedha:

 LEK                                   
 

Qëllimi i Kredisë:

Blerje apartamenti
Blerje dyqani

Rikonstruksion / Mobilim                             

Norma e Interesit:

OFERTA 1

OFERTA 2

I njëjtë me bono thesari për 1 Vit

INTERES FIKS PREJ LEK 9% PER 2 VITET E PARA

Bono thesari 1 vjecare + 3 % për vitet e tjera

BONO THESARI 1 VJECARE + 3% PER VITET E TJERA

Pjesëmarrja e bankës në financim:  

Jo më shumë se 70% e vlerës së apartamentit që do të blihet           

Jo më shumë se 50% e vlerës së dyqanit që do të blihet

Jo më shumë se 50% e vlerës totale të rikonstruksionit / mobilimit

  
Garancia: Shtëpia, dyqani që do të blihet/rikonstruktohet/mobilohet ose një pasuri tjetër provizore.
 
Mënyra e pagesës: Këste fikse mujore (kapital + interes).
 

Të ardhurat mujore: Jo më shumë se 60% e të ardhurave duhet të shkojnë për pagesën e kredisë.

 

Mundësi parapagimi të pjesshëm ose total: Banka duhet njoftuar dy javë përpara.

  

Dokumentacioni i nevojshëm

 • Aplikimi i Bankës
 • Kërkesa
 • Fotokopje të pasaportave
 • Fotografi personale
 • Çertifikatë familjare
 • Vërtetime pagash ose Fotokopje të Liçencës
 • Kontratë pune ose të dhënat financiare
 • Kontrata paraprake për shitblerjen ose preventivi, foto të objektit që do të rikonstruktohet
 • Vërtetim pronësie
 • Vlerësimi i objektit nga një ekspert i liçensuar *

Udhëzues për Kredinë Hipotekore

 

 

 

*Rekomandohet nga banka

 

** Kredia e miratuar mbart disa shpenzime: Për detajet kontaktoni bankën.

Të dhënat e mësipërme janë informuese. Për t’u pajisur me kushtet e plota të punës, ju lutem drejtohuni në njërën prej degëve tona më pranë jush.
    

 

spacer

 

 

ispa_locator
 
 
spacer
Të rejat e fundit
Kursi i Këmbimit
Normat e Interesit
© INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA ASD Politika e Privatësisë Kushtet e Përdorimit Patriot Act. Wolfsberg Group Questionnaire AML