• No Suggestions Result

Zbulo të gjitha pronat në shitje nga banka

Banka fton publikun e gjerë të shprehë interesin për blerjen e pronave të saj.

INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA Sh.a. 

fton publikun e gjerë të shprehë interesin për blerjen e pronave të bankës sipas listës së mëposhtme. Për detaje të mëtejshme të pronave si fotografi, vendodhje hartografike, si edhe çmimin minimal të pranueshëm ju lutemi klikoni mbi "Kategorinë". Për të kërkuar informacione të mëtejshme si dhe për të shprehur interesin tuaj, jeni të lutur të na kontaktoni në adresën e-mailit: prona@intesasanpaolobank.al

Lista e pronave në shitje

Tiranë

Kategoria: Njësi shërbimi
Sipërfaqja: 683 m2
ID e pronës: 133

Tiranë, Linzë

Kategoria: Njësi
Sipërfaqja: 114 m2
ID e pronës: 159

Tiranë, Yzberish

Kategoria: Njësi
Sipërfaqja: 31 m2
ID e pronës: 195

Tiranë, Yzberish

Kategoria: Njësi
Sipërfaqja: 34 m2
ID e pronës: 196

Durrës, Sallmone

Kategoria: Tokë Arë
Sipërfaqja: 2,680 m2
ID e pronës: 148

Durrës, Sallmone

Kategoria: Tokë Arë
Sipërfaqja: 7,070 m2 + 9,030 m2
ID e pronës: 152_153

Durrës, Porto Romano

Kategoria: Tokë Arë
Sipërfaqja: 15,946 m2
ID e pronës: 20

Durrës, Sallmone

Kategoria: Tokë Arë
Sipërfaqja: 2,200 m2 + 5,540 m2
ID e pronës: 156

Vlorë, Tragjas

Kategoria: 4 Ullishte + Kullotë
Sipërfaqja: 9,684 m2 + 13,000 m2
ID e pronës: 160

Vlorë, Tragjas

Kategoria: Kullotë
Sipërfaqja: 207,200 m2
ID e pronës: 141

Vlorë, Mifol

Kategoria: Kantier Ndërtimi
Sipërfaqja: 15,310 m2
ID e pronës: 84

Vlorë

Kategoria: Njësi
Sipërfaqja: 160 m2
ID e pronës: 274

Lushnje

Kategoria: Truall
Sipërfaqja: 150 m2 + 80 m2
ID e pronës: 25

Lushnje

Kategoria: Tokë Arë
Sipërfaqja: 6,844 m2
ID e pronës: 22

Lushnje, Divjakë

Kategoria: Tokë Arë
Sipërfaqja: 2,518 m2
ID e pronës: 267

Fier, Sheq i Madh

Kategoria: Tokë Arë
Sipërfaqja: 15,000 m2
ID e pronës: 180

Fier, Libofsh

Kategoria: Truall + Ndërtesë
Sipërfaqja: 483.6 m2 + 844 m2
ID e pronës: 198

Korçë

Kategoria: Truall + Ndërtesë
Sipërfaqja: 22,400 m2 + 1,755 m2
ID e pronës: 39

Krujë

Kategoria: Truall + Ndërtesë
Sipërfaqja: 200 m2 + 85.5 m2
ID e pronës: 202

Krujë

Kategoria: Apartament
Sipërfaqja: 139 m2
ID e pronës: 203

Krujë, Verjon

Kategoria: Truall + Ndërtesë
Sipërfaqja: 300 m2 + 103 m2
ID e pronës: 14

Krujë, Verjon

Kategoria: Tokë Arë
Sipërfaqja: 11,400 m2
ID e pronës: 15

Krujë, Derven

Kategoria: Tokë Arë
Sipërfaqja: 3,858 m2
ID e pronës: 111

Krujë, Luz

Kategoria: Tokë Arë
Sipërfaqja: 1,200 m2
ID e pronës: 116

Krujë, Derven

Kategoria: Tokë Arë
Sipërfaqja: 3,806 m2
ID e pronës: 27

Krujë, Derven

Kategoria: Tokë Arë
Sipërfaqja: 6,919 m2
ID e pronës: 29

Shkodër, Guci e Re

Kategoria: Tokë Arë
Sipërfaqja: 13,208 m2
ID e pronës: 77

Gjirokastër, Lugar

Kategoria: Tokë Arë
Sipërfaqja: 2,488 m2
ID e pronës: 260

Gjirokastër, Lugar

Kategoria: Tokë Arë
Sipërfaqja: 2,520 m2
ID e pronës: 261

Gjirokastër, Goranxi

Kategoria: Tokë Arë
Sipërfaqja: 3,493 m2
ID e pronës: 262

Gjirokastër, Goranxi

Kategoria: Tokë Arë
Sipërfaqja: 1,025 m2
ID e pronës: 263

Gjirokastër

Kategoria: Tokë Truall
Sipërfaqja: 2,100 m2
ID e pronës: 270

Lezhë, Barbulloj

Kategoria: Tokë Truall
Sipërfaqja: 5,060 m2
ID e pronës: 1

Për detaje të mëtejshme të pronave si:

Fotografi, vendndodhje hartografike, si edhe çmimin minimal të pranueshëm ju lutemi t'i referoheni prezantimeve specifike të çdo prone në PDF. (Fotot e përdorura në prezantimet e pronave janë ilustruese dhe mund të përmbajnë pasaktësi)

 

Kontakte:

Për të kërkuar informacion në lidhje me pronën kontakto si më poshtë:

E-mail: prona@intesasanpaolobank.al
Cel: +355 69 70 08 372 / +355 68 40 47 324

Për të shprehur interesin tuaj dërgoni ofertat financiare me zarf të mbyllur pranë:

Adresa: Divizioni i Operacioneve / Departament i Logjistikës
Intesa Sanpaolo Bank Albania sha; Rr."Ismail Qemali" Nr.27
Kutia Postare: 8319; Tiranë, Shqipëri

Të duhet ndihmë?

Kontakto shërbimin e klientit

Zgjidh asistencën e duhur

+355 68 7573 000

Shtyp 1 për Shqip; 2 për Anglisht; 3 për Italisht
Për t'u lidhur me Shërbimin e Klientit
1
Për të raportuar një Kartë të Humbur ose të Vjedhur
2
Për Shërbimet e Thesarit
3
Për t'u rikthyer në Menunë Kryesore
0