• No Suggestions Result

Agro Kapital Qarkullues

Është një produkt i krijuar për të financuar nevojat e agrobiznesit.

Avantazhe & Përfitime

Mënyra e ripagimit

Shlyerje fleksibël, bazuar në sezonalitetin & ciklin e produktit

Periudha e mospagimit

Periudha e mospagimit të huasë e aplikueshme sipas ciklit të produktit

Interesi

Norma të favorshme interesi

Karakteristika

Karakteristika


Është një produkt i krijuar për të financuar nevojat e agrobiznesit, duke mbuluar kryesisht shpenzimet për:

 • Fara bimë, fidanë
 • Pleh & Pesticide
 • Bagëti, ushqim për bagëtinë ose produkte të tjera të ngjashme
 • Mjete bujqësore
 • Agro - përpunim dhe / ose Shpenzime të tjera operacionale për vazhdimësinë e biznesit

Termat e Kredisë

 • Afati Maksimal deri në 18 muaj të kredisë
 • Monedha vetëm në LEK
 • Mënyra e ripagimit të kredisë fleksibël, në varësi të sezonalitetit
 • Periudha e mospagimit të kredisë e aplikueshme sipas ciklit të produktit
 • Nuk kërkohet kolateral për kredi deri në 1.000.000 LEK
   
Dokumentacioni

Dokumentacioni


 • Dokumentet ligjore të veprimtarisë së biznesit
 • Pasqyrat Financiare të 3 viteve të fundit
 • Dokumentet e Planit të Investimeve
 • Dokumentet e kolateralit
 • Nxjerrje Pasqyre Llogarie nga bankat ku ka kredi për periudhën e 12 muajve të fundit
 • Klauzolë Pëlqimi Paraprak të firmosur nga subjekti, për të kontrolluar në rregjistrin e kredive të Bankës së Shqipërisë. 
Informacion shtesë?

Kontakto shërbimin e klientit

Zgjidh asistencën e duhur

+355 68 7573 000

Shtyp 1 për Shqip; 2 për Anglisht; 3 për Italisht
Për t'u lidhur me Shërbimin e Klientit
1
Për të raportuar një Kartë të Humbur ose të Vjedhur
2
Për Shërbimet e Thesarit
3
Për t'u rikthyer në Menunë Kryesore
0