• No Suggestions Result

Llogari & Karta

Dëshirojmë të të ofrojmë një experiencë bankare cilësore me kushte të favorshme për të gjitha produktet e shërbimet e biznesit të vogël!

Shijo shërbimet e përditshme bankare për Bizneset e Vogla!

Zgjidh produktet që plotësojnë më së miri nevojat e tua!

Llogari Rrjedhëse

Përfito nga avantazhet e llogarisë rrjedhëse!
 • Mundësi për urdhëra periodik ose debitim direkt
 • Kryej transaksione në para (cash): Depozitim ose Tërheqje
 • Mundësi aksesimi përmes shërbimit Online Banking
 • Mundësi aksesimi me kartë debiti Mastercard Business
 • Ofrohet në monedha të ndryshme: LEK, EUR, USD, GBP, CHF, JPY
 • Pagesa të shpejta brenda dhe jashtë vendit
 • Komision mirëmbajtje llogarie
Llogari Rrjedhëse

Mastercard Business

Karta e duhur për ty, me përfitimet më të mira për kërkesat e sotme të biznesit. Shumë e përshtatshme për udhëtime pune.
 • Lidhet me llogarinë e biznesit, ideale për përdorim për qëllim biznesi
 • Pajisni stafin tuaj për t'a përdorur për shpenzime, udhëtime e dieta.
 • Siguracion FALAS për incidente në udhëtim, mbulimi deri në 30.000 EUR
MasterCard Bussines

Llogari për OJF

Përfaqëson/administron një OJF? Përfito interes mbi Llogarinë e kursimit duke ruajtur mundësinë e përdorimit të fondeve!
 • Nuk ka Komision për Hapjen
 • Nuk ka shumë minimale për depozitimin fillestar
 • Produkt i dedikuar vetëm për OJF
 • Ofrohet në LEK, EUR, USD & GBP
 • Dorëzo kopje të Statutit, Aktit të Themelimit, të Vendimit Gjyqësor
 • Kërkohet kopja e ekstraktit historik të regjistrimeve në Gjykatë
 • Kërkohet NIPT - identifikimi tatimor i personit juridik
 • Kopje e vendimit të organit vendimmarrës për përfaqësuesin ligjor
Llogari për OJF

Paketat e Biznesit të Vogël

Zgjidh midis paketave Bronze, Silver dhe Gold të krijuara për t’iu përgjigjur nevojave të biznesit tënd! Paketat përfshijnë shërbime dhe produkte të ndryshme.
 • Paketë e dedikuar me përfitime të shumta për biznesin e vogël
 • Produkte dhe shërbime të personalizuara në një paketë të vetme
 • Ofrohen shërbime të shumta si mirëmbajtje llogarie, internet banking
paketat e biznesit te vogel

Depozita me afat për Biznesin e Vogël

Përfito depozita me afate dhe interesa të ndryshueshme, duke investuar me efikasitet likuiditetin afat-shkurtër.
 • Mund të menaxhohet nga llogaria rrjedhëse
 • Norma e interesit bazohet në shumën e depozitës
 • Mundësi negocimi interesi për shuma të caktuara depozite
 • Ofrohet për afatet e maturimit: 1, 3, 6, 12 dhe 24 muaj
 • Ofrohet Depozitë me afat për një periudhë më të shkurtër se 30 ditë
 • Depozita mund të rinovohet automatikisht në datën e maturimit
Depozita për SB

Llojet e tjera të Produkteve e Shërbimeve

Financime për Biznesin e Vogël

Zbulo të gjitha llojet e kredive me kushte e afate të ndryshme që Banka ofron për këtë kategori biznesi në varësi të tipologjisë së sipërmarrjes!

më shumë

Kryej Pagesa & Transferta!

Kryej Pagesa, Transferta, paguaj Taksa & Tatime, fatura utilitare ose krijo Urdhër Pagese Periodike nga rrjeti i degëve tona ose përmes Internet Banking!

më shumë

Shumëllojshmëri shërbimesh!

Përdor për lehtësinë e menaxhimit të biznesit Kasafortën e Natës, Shërbimin e Pagave, Shërbimin Automatik të SWIFTIT dhe Terminalet POS!

më shumë

Kushtet e Punës për Biznesin e Vogël

për Depozitat

*Interesi i Depozites aplikohet me baza vjetore; numri i ditëve/365
Të gjitha depozitat e qytetarëve në Bankën tonë janë të siguruara sipas ligjit “Për Sigurimin e Depozitave” më datë dt. 22.05.2014, Ligji Nr. 53/2014. Depozita në Bankë sigurohet deri në shumën 2.500.000 (dy milionë e pesëqind mijë) lekë nga Agjencia e Sigurimit të Depozitave www.asd.gov.al
Ky është një publikim reklamues. Për kushtet e plota të punës vizitoni cilëndo prej degëve tona, klikoni website të Bankës ose telefononi shërbimin Call Center.

Informacion shtesë?

Kontakto shërbimin e klientit

Zgjidh asistencën e duhur

+355 68 7573 000

Shtyp 1 për Shqip; 2 për Anglisht; 3 për Italisht
Për t'u lidhur me Shërbimin e Klientit
1
Për të raportuar një Kartë të Humbur ose të Vjedhur
2
Për Shërbimet e Thesarit
3
Për t'u rikthyer në Menunë Kryesore
0