• No Suggestions Result
Produkt ESG

TE RINJTE NE BIZNES

Avantazhet

Mundësi për zhvillim biznesi

Mundësi për të rinjtë që të fillojnë apo të zhvillojnë biznesin e tyre

Financime

Financime me kushte preferenciale

Mbështetje për të rinjtë

Mbështetje financiare dhe me njohuri për të rinjtë deri në 35 vjeç

Çfarë është programi "Të rinjtë në biznes"?

Kreditë për sipërmarrësit e rinj bazohen në një marrëveshje me Bankën Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH), e cila synon të promovojë dhe mbështesë sipërmarrjen e sipërmarrësve të rinj deri në moshën 35 vjeç në vendet e Ballkanit Perëndimor. 

Ky program synon:
•    Rritjen e aksesit të sipërmarrësve të rinj në financa dhe aftësi për t'i ndihmuar ata të nisin biznesin e tyre apo dhe zhvilluar më tej atë.
•    Promovimi i sipërmarrjes së të rinjve dhe pjesëmarrjes së të rinjve në ekonomi për t'i hapur rrugën një brezi të ri biznesesh.
•    Kombinimi i mjeteve financiare dhe jo-financiare për të forcuar potencialin e rritjes së sipërmarrësve të rinj dhe për t'i bërë ata klientë bankar tërheqës.  

 

Përse të zgjedhësh këtë produkt?

• Jep mundësi rritje biznesi për të rinjtë.
• Deri në 20,000 Euro nuk kërkohet kolateral. Për kredi mbi këtë shumë, sërisht do të ketë lehtësira në kërkesat e bankës për mbulimin me kolateral.
• Periudhë e shpejtë aprovimi.
• Periudhë mospagimi deri në 12 muaj.
• Çmime preferenciale.
 

Kredi për Investime

Për të financuar zgjerimin ose përmirësimin e një aktiviteti biznesi ose për të filluar një projekt të ri biznesi. Kjo kredi mund të mbulojë shpenzimet kapitale, blerjen, zhvillimin e pronës, përmirësimin e teknologjisë. Shuma maksimale deri në 100.000 Euro, me afat deri në 10 vite.

​​​​​​​Kapital Qarkullues

Financimi i nevojave operacionale të biznesit të kualifikuar në lidhje me rritjen e aktivitetit të tyre. Shuma maksimale 50.000 Euro, me afat deri në 4 vite.

Paradhënie Bankare (Overdraft)

Përmirësimi i likuiditetit të klientit, financimi i kapitalit qarkullues të përkohshëm, për investimin/et e kryera. Shuma maksimale 50.000 Euro, me afat deri në 10 vite në 12 muaj.

Informacion shtesë?

Kontakto shërbimin e klientit

Zgjidh asistencën e duhur

+355 68 7573 000

Shtyp 1 për Shqip; 2 për Anglisht; 3 për Italisht
Për t'u lidhur me Shërbimin e Klientit
1
Për të raportuar një Kartë të Humbur ose të Vjedhur
2
Për Shërbimet e Thesarit
3
Për t'u rikthyer në Menunë Kryesore
0