• No Suggestions Result

Avantazhe & Përfitime

Akses në burime financimi

Përfito lehtësi në aksesimin e burimeve financiare

Mbështesim NVM-të

Zgjerimi i aksesit të kredisë në rastet e kolateralit të pamjaftueshëm

Shuma

Apliko dhe merr financime deri në 500.000 EUR

Financime sipas ADGF

Intesa Sanpaolo Bank Albania ka nënshkruar marrëveshjen e bashkëpunimit me Albanian Development Guarantee Foundation (ADGF) për të financuar bizneset mikro, të vogla dhe të mesme shqiptare. Ky program synon të zgjerojë shërbimet financiare duke siguruar garanci të pjesshme që mbulon riskun e kredisë të lidhur me kreditë fillestare apo të zgjeruara rishtazi. Financimet janë të dedikuara veçanërisht për tregjet bujqësore dhe rurale për shkak të mungesës ose kolateralit të pamjaftueshëm.

Kategoria e parë e financimeve të ofruara

  

Garanci e rregullt


Këto janë lloje financimesh për klientët e rregullt, të cilët operojnë prej vitesh. Janë  krijuar për të financuar bizneset, duke përfshire Agrobiznesin  e Agroturizmin dhe nevojat e tyre për investime ose kapital qarkullues, në menyrë që t'u mundësojë atyre të rifitojne disa kapacitete të humbura, duke rezultuar në mbajtjen e vendeve të punës, rikrijimin ose zgjerimin e biznesit

Kategoria e dytë e financimeve të ofruara

Start-Up Garanci


Këto janë lloje financimesh për klientët Start-up, të cilët sapo kanë nisur biznesin. Janë krijuar për të financuar bizneset fillestare (Të regjistruara brenda 24 muajve përpara shprehjes së tyre të interesit për financim), të cilat zakonisht nuk kanë një histori financiare ose kolateral të mjaftueshëm për t'u ofruar institucioneve financiare për të pasur akses në financim.

Kredi për Investime

Kredi për Investime

Karakteristikat e Produktit

Shuma maximale:

 • 500,000 Eur (Regular Window)
 • 50,000 Eur (Start-Up Window)

Maturiteti:  

 • max 84 muaj  (Regular Window)
 • max 60 muaj (Start-Up Window)

Lehtësira në Kolaterlal:

 • Pa Kolateral për shuma deri në 50.000 EUR (për Regular Window)
 • Pa Kolateral për shuma deri në 25.000 EUR (për Start-Up Window)

GRACE PERIOD për të dy finacimet është deri në 12 muaj.

Kredi për Kapital Qarkullues

Kredi për Kapital Qarkullues

Karakteristikat e Produktit

Shuma maximale:

 • 500,000 Eur (Regular Window)
 • 50,000 Eur (Start-Up Window)

Maturiteti:  

 • max 36 muaj  (Regular & Start-Up Window)
 • min jo më pak se 12 muaj (Regular & Start-Up Window)

Lehtësira në Kolaterlal:

 • Pa Kolateral për shuma deri në 50.000 EUR (për Regular Window)
 • Pa Kolateral për shuma deri në 25.000 EUR (për Start-Up Window)

GRACE PERIOD deri në 6 muaj për Start-Up  Window

Paradhënie Bankare (Overdraft)

Paradhënie Bankare (Overdraft)

Karakteristikat e Produktit

Shuma maximale:

 • 500,000 Eur (Regular Window)
 • 50,000 Eur (Start-Up Window)

Maturiteti:  

 • max 12 muaj  (Regular & Start-Up Window)

Lehtësira në Kolaterlal:

 • Pa Kolateral për shuma deri në 50.000 EUR (për Regular Window)
 • Pa Kolateral për shuma deri në 25.000 EUR (për Start-Up Window)
Informacion shtesë?

Kontakto shërbimin e klientit

Zgjidh asistencën e duhur

+355 4 2276000

Shtyp 1 për Shqip; 2 për Anglisht; 3 për Italisht
Për t'u lidhur me Shërbimin e Klientit
1
Për të raportuar një Kartë të Humbur ose të Vjedhur
2
Për Shërbimet e Thesarit
3
Për t'u rikthyer në Menunë Kryesore
0