• No Suggestions Result

Transport Leasing

Nuk nevojitet kolateral!

Avantazhet e Transport Leasing

Avantazhe fiskale

Pagesat mujore janë shpenzime të zbritshme & TVSH e rimbursueshme

Rinovo asetet

Me qëllim rritjen e vlerës së Investimit & Biznesit

Likuiditeti është plotësisht i mbrojtur

Buxheto vetëm pagesën mujore të Qirasë Financiare

Zgjidh lirisht automjetin & furnitorin

Falë pavarësisë së furnitorëve, Ti merr ofertat më të mira

Paguaj me fitimet e gjeneruara

Paguaj këstin duke përdorur të ardhurat e gjeneruara nga aseti

Qira Financiare

Qira Financiare


Qira financiare për Automjete Transporti – Kamionë, Rimorkjo & të gjithë automjetet e tjerë me rrota.

Kjo kategori përfshin të gjithë ato automjete që mund të drejtohen me Leje Drejtimi të tipit C, D, E & F, që përdoren për transportin e mallrave apo njerëzve.

Pesha e automjeteve është mbi 7,500 kg.

Kushtet e Punës:
Kushtet e Punës:
  • Afati i Qirasë Financiare 24 deri në 84 muaj
  • Kolateral / Bashkë-qiramarrës / Garantor Nuk kërkohet
  • Lloji i sigurimit CASCO & TPL
  • Monedha LEK & EUR
Si funksionon?
Zgjidh asetin
Zgjidh asetin & furnitorin. Së bashku negocioni për çmimin e blerjes
Plotëso formularët
Ne do ta përpunojmë aplikimin sa më shpejt të jetë e mundur
Nënshkruaj marrëveshjen
Pas miratimit, ne përgatisim dokumentet e nevojshme për nënshkrim
Ne porosisim asetin
Pronësia do të transferohet nga furnitori tek Banka (Qiradhënësi)
Ne paguajmë furnitorin
Ne paguajmë faturën totale në llogarinë e furnitorit
Dorëzimi
Ti merr në dorëzim automjetin
Metoda e pagesës
Paguaj këste fikse mujore

Mëso më shumë rreth Transport Leasing

Ruaj kapitalin qarkullues ose investo në mundësi të tjera.
Biznesi fiton duke përdorur asetin – jo duke e zotëruar atë: Në krahasim me operacionet e rregullta të qirasë, pas përfundimit të afatit të qirasë, aseti bëhet pronë e qiramarrësit.
Çmimi simbolik i blerjes: Qiramarrësi merr pronësinë e asetit pas përfundimit të afatit të qirasë pa ndonjë pagese shtesë, vetëm 1 EUR.
Ne ofrojmë shërbime konsulence duke minimizuar rrezikun e blerjes dhe, nëse është e nevojshme, ofrojmë instrumente të përshtatshme pagese.
Avantazhe fiskale: Gjatë gjithë periudhës së Qirasë Financiare, aktivet mbarten & amortizohen në bilancin e shoqërisë. Përmirëson raportet e bilancit duke mbajtur asetin & detyrimin e qirasë.
 

Të duhet ndihmë?

Kontakto shërbimin e klientit

Zgjidh asistencën e duhur

+355 68 7573 000

Shtyp 1 për Shqip; 2 për Anglisht; 3 për Italisht
Për t'u lidhur me Shërbimin e Klientit
1
Për të raportuar një Kartë të Humbur ose të Vjedhur
2
Për Shërbimet e Thesarit
3
Për t'u rikthyer në Menunë Kryesore
0