• No Suggestions Result

Kredi për Investim

Të duhet ndihmë për të mbuluar shpenzimet për investime kapitale, blerje makinerish, ndërtim, përmirësim, zhvillimi i pronës?
Kontakto me Divizionin e Korporatave dhe SME!

Avantazhe & Përfitime

Tërheqjet përshtaten me investimin

Tërheqjet përshtaten me dinamikën e investimit

Eliminimi i falimentimit

Eliminimi i rrezikut te falimentimit të debitorit

Eliminimi i rrezikut financiar

Mbështetja e biznesit të klientëve në: Eliminimi i rrezikut financiar

Eliminimi i mungesës së performancës

Eliminimi i mungesës së performancës ose performancës joadekuate

I thjeshtë

Përdorim i thjeshtë dhe i sigurt

Nomrat e Interesit

Kushtet e Punës


 

 • LEK - 1Y TRIBOR + marzh fiks
 • EURO - 1Y EURIBOR + marzh fiks
 • USD- 1Y LIBOR + marzh fiks

Finanicme për biznese në sektorët e:

 • Energjitikës

 • Infrastrukturës

 • Ndërtimit

 • Turizmit 

 • Administratës Publike

 • Hotelerisë

 • Minierave dhe Mineraleve

 • Shërbimeve

Dokumentat e kërkuara

 • Dokumentet ligjore të veprimtarisë së biznesit.
 • Pasqyrat financiare të 3 viteve të fundit.
 • Dokumentet e kolateralit.
 • Lëvizje llogarie e të paktën 12 muajve të fundit.

Banka rezervon të drejtën të kërkojë dokumente të tjera, nëse do të jetë e nevojshme.

Të duhet ndihmë?

Kontakto shërbimin e klientit

Zgjidh asistencën e duhur

+355 4 2276000

Shtyp 1 për Shqip; 2 për Anglisht; 3 për Italisht
Për t'u lidhur me Shërbimin e Klientit
1
Për të raportuar një Kartë të Humbur ose të Vjedhur
2
Për Shërbimet e Thesarit
3
Për t'u rikthyer në Menunë Kryesore
0