• No Suggestions Result

Paradhënie Bankare për Biznese

Janë vonuar pagesat e faturave nga klientët?
Apliko për Paradhënie Bankare!

Avantazhe & Përfitime

Procedura të shpejta miratimi

Procedura të shpejta miratimi

Mbulim të shpenzimeve

Mbulim të shpenzimeve kapitale, blerje makinerish, ndertim

Financim i shpejtë

Përfitoni financim të shpejtë për mbulim shpenzimesh te paparashikuara

Likuiditeti

Përmirëson likuiditetin e klientit

Lëvrim i menjëhershme

Lëvrim i menjëhershme - Fondet janë të gatshme sipas nevojave

Mënyra pagesës

Interesi paguhet vetëm në shumën dhe periudhën e përdorimit

Si të aplikoni?

Produkte të tjera


Ofrohen dhe 2 nënprodukte të tjera të Paradhënies Bankare:

 • Paradhënie mbi Faturat
 • Paradhënie mbi Kontratat

Karakteristikat

 • Overdraft i Rinovueshëm mund të jepet në LEK dhe EUR / USD
 • Qëllimi i kredisë: Financim i shpejtë, afatshkurtër për të lehtësuar rrjedhën e parasë cash dhe për t'u marrë me shpenzimet e paparashikuara duke:
 • Përmirësuar likuiditetin e klientit
 • Qasja e menjëhershme - fondet janë të gatshme të përdoren sipas nevojave të klientit
 • Përdorim i thjeshtë dhe kursim kohe
 • Kohëzgjatja: Max 12 muaj
 • Mënyra e pagesës: Interesi paguhet vetëm në shumën dhe periudhën e përdorimit

Dokumentat e kërkuara:

Dokumentet ligjore të veprimtarisë së biznesit.

 • Pasqyrat financiare të 3 viteve të fundit.
 • Dokumentet e kolateralit.
 • Dokumentat e pëdorimit të fondeve
 • Lëvizje llogarie e të paktën 12 muajve të fundit.

Banka rezervon të drejtën të kërkojë dokumente të tjera, nëse do të jetë e nevojshme.

Të duhet ndihmë?

Kontakto shërbimin e klientit

Zgjidh asistencën e duhur

+355 4 2276000

Shtyp 1 për Shqip; 2 për Anglisht; 3 për Italisht
Për t'u lidhur me Shërbimin e Klientit
1
Për të raportuar një Kartë të Humbur ose të Vjedhur
2
Për Shërbimet e Thesarit
3
Për t'u rikthyer në Menunë Kryesore
0