• No Suggestions Result

Kredi & Financime për SME & Korporata

Përfitime

Financim afatshkurtër

Financim afatshkurtër

Financim i shpejtë

Financim i shpejtë

Financim i dedikuar

Financim të dedikuar për gratë sipërmarrëse

Llojet e Kredive & Financimeve

Gjeni kredinë që i përshtatet Biznesit tënd

Kredi për investim

Të ofrojmë mbështetje për të mbuluar shpenzimet për investime kapitale, blerje makinerish, ndërtim dhe zhvillim të pronës!
 • Tërheqjet përshtaten me dinamikën e investimit
 • Eliminimi i rrezikut te falimentimit të debitorit
 • Mbështetja e biznesit të klientëve në: Eliminimi i rrezikut financiar
 • Eliminimi i mungesës së performancës ose performancës joadekuate
 • Përdorim i thjeshtë dhe i sigurt
Kredi për investim

Kredi Afat-shkurtër

Përdore për të mbuluar aktivitetet operacionale.
 • Paguaj me këste mujore fikse
 • Afati nga 1 deri në 3 vjet
 • Mbulon nevojat për likuiditet
 • Përmirëson likuiditetin e klientit
Kredi Afatshkurtër

Paradhënie Bankare për SME dhe Korporata

Përfito nga përdorimi i përkohshëm i fondeve për kapital qarkullues!
 • Procedura të shpejta miratimi
 • Mbulim të shpenzimeve kapitale, blerje makinerish, ndertim
 • Përfitoni financim të shpejtë për mbulim shpenzimesh te paparashikuara
 • Përmirëson likuiditetin e klientit
 • Lëvrim i menjëhershme - Fondet janë të gatshme sipas nevojave
 • Interesi paguhet vetëm në shumën dhe periudhën e përdorimit
Paradhënie Bankare për SME dhe Korporata

Letër Kredi & Garanci Bankare

Lehtësimi i pagesës për mallrat e transportuara në tregtinë e brendshme dhe ndërkombëtare nga një shitës vendas / i huaj.
 • Nuk ka limite në vlerë për furnitorin dhe blerësin
 • Financimi i plotë i shumës së Letër Kredisë dhe Garancisë Bankare
 • Paguajmë shumën vetëm në rast të përmbushjes së kushteve të tregtisë
 • Eliminimi i mungesës së performancës ose performancës joadekuate
 • Menaxhim i financave dhe të rrezikut!
 • Si kolateral përdoret një pasuri e patundshme ose paraja
Letër Kredi & Garanci Bankare

Platforma "Confirming"

I RI
Një platformë dixhitale e zinxhirit të financimit e ofruar nga Intesa Sanpaolo Bank Albania për furnitorët dhe blerësit.
 • Nuk ka limite në vlerë për furnitorin dhe blerësin
 • Përmirëson rrjedhën e parasë të biznesit
 • Menaxhimi i të ardhurave të arkëtueshme në formë dixhitale
 • Kushte të favorshme në bazë të kërkesës nga furnitori dhe blerësi
 • I ofron klientëve të menaxhojnë shërbimet e import-eksportit
 • Lehtësi në kryerjen e transaksioneve online
confirming

Llojet e tjera të Produkteve e Shërbimeve

Hapni Llogari & Depozita

Administro fnancat në mënyrë të përshtatshme, të sigurtë & transparente dhe ofrohet për kategori të ndryshme biznes e në monedha të ndryshme!

më shumë

Kryej Pagesa & Transferta!

Kryej Pagesa, Transferta, paguaj Taksa & Tatime, fatura utilitare ose krijo Urdhër Pagese Periodike nga rrjeti i degëve tona ose përmes Internet Banking!

më shumë

Shumëllojshmëri shërbimesh!

Përdor për lehtësinë e menaxhimit të biznesit Kasafortën e Natës, Shërbimin e Pagave, Shërbimin Automatik të SWIFTIT dhe Terminalet POS!

më shumë
Të duhet ndihmë?

Kontakto shërbimin e klientit

Zgjidh asistencën e duhur

+355 68 7573 000

Shtyp 1 për Shqip; 2 për Anglisht; 3 për Italisht
Për t'u lidhur me Shërbimin e Klientit
1
Për të raportuar një Kartë të Humbur ose të Vjedhur
2
Për Shërbimet e Thesarit
3
Për t'u rikthyer në Menunë Kryesore
0