• No Suggestions Result

Pagesa për Taksa & Tatime

Kryej pagesën e Taksave & Tatimeve nga rrjeti i degëve ose përmes Internet Banking!

Avantazhe & Përfitime

I shpejtë dhe efikas

Shërbim i shpejtë dhe efikas

Edhe për jo klientë

Mundësi pagese cash për jo klient

Pagesa

Mundësi pagese në Internet Banking

Shpërndarja e gjerë

Shpërndarja e gjerë e pikave të shërbimit bankar

Pagesa e taksave dhe tatimeve në favor të Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve

Në vijim të marrëveshjes me Ministrinë e Financave, përmes bankës mund të kryhen të gjitha pagesat e taksave dhe tatimeve në Llogarinë e Thesarit të Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve.
Banka pranon vetëm pagesat e shoqëruara me formularin e deklarimit të taksave FDP/FTD.
Llojet e taksave që mund të paguhen janë:

 • TVSH
 • Tatimi mbi të ardhurat
 • Tatimi në burim
 • Sigurimet shoqërore 
 • Sigurimet shëndetsore
 • Taksa të tjera (akciza etj.)
Vendose ti

Vendose ti


Këto transaksione mund të kryhen në mënyra të ndryshme sipas dëshirës dhe zgjedhjes tënde:

 • Pagesa të kryera në arkat e degëve tona
 • Pagesa të kryera përmes transfertave të brendshme
 • Pagesa të kryera përmes Online Banking

Kërkesa për transfertë për Zyrën e Taksave duhet plotësohet në mënyrë të rregullt, duke specifikuar ekzaktësisht:

 • Emrin e Taksës
 • Numrin serial (NIPT), kodin e taksës
 • Periudhën e pagesës
   
Të duhet ndihmë?

Kontakto shërbimin e klientit

Zgjidh asistencën e duhur

+355 4 22 76 000

Shtyp 1 për Shqip; 2 për Anglisht; 3 për Italisht
Për t'u lidhur me Shërbimin e Klientit
1
Për të raportuar një Kartë të Humbur ose të Vjedhur
2
Për Shërbimet e Thesarit
3
Për t'u rikthyer në Menunë Kryesore
0

Faqja Zyrtare e Intesa Sanpaolo Bank Albania përdor Cookies për të të siguruar eksperiencën më të mirë të kërkimit. Duke klikuar mbi "Prano të gjitha Cookies", ti pranon për ruajtjen e Cookies në pajisjen tënde për të rritur cilësinë e lundrimit në faqen e internetit, analizimin e përdorimit të faqes dhe na ndihmon në përpjekjet tona të reklamimit. (COOKIE POLICY).