Nis Online Aplikimin e Kredisë 

 

Nis Online Aplikimin e Kredisë 

Përpara se të fillosh Online Aplikimin e Kredisë, shiko më poshtë një përmbledhje të shkurtër të hapave:

  • Do t'i përgjigjesh disa pyetjeve që ne kemi përgatitur për të kuptuar më mirë nevojat dhe kërkesat e tua
  • Do të kesh mundësi të vendosesh në kontakt me një ekspert, i cili do të të ndihmojë në hapat e mëtejshëm të procesit
  • Do të marrësh një e-mail me një përmbledhje të gjithë informacionit të nevojshëm