• No Suggestions Result

Depozita Stafetë

Nëse po kërkon fitim të lartë për investimin tënd, zgjidh depozitën Stafetë, ku muajt konkurojnë me njëri-tjetrin duke të ofruar një performancë në rritje të investimit

Avantazhe & Përfitime

Interesi

Interesi paguhet çdo muaj

I ri-investueshëm

Interesi mund të ri-investohet

Normë e lartë kthimi

Përfito norma të larta kthimi
Më shumë

A e di se?

 

  • Mund të marrësh përfitim më të madh dhe siguri maksimale për kursimet e tua me një depozitë ku muajt konkurojnë me njëri tjetrin duke të ofruar një performancë në rritje të investimit
  • Mund të tërheqësh depozitën në çdo moment ndërkohë që përfiton interesat e muajve të mëparshëm.
stafete
Karakteristika
  • Monedha LEK/EUR
  • Afati 1 vit
  • Shuma minimale 250,000LEK / 2500EUR

për Depozitat

*Interesi i Depozites aplikohet me baza vjetore; numri i ditëve/365
Të gjitha depozitat e qytetarëve në Bankën tonë janë të siguruara sipas ligjit “Për Sigurimin e Depozitave” më datë dt. 22.05.2014, Ligji Nr. 53/2014. Depozita në Bankë sigurohet deri në shumën 2.500.000 (dy milionë e pesëqind mijë) lekë nga Agjencia e Sigurimit të Depozitave www.asd.gov.al
Ky është një publikim reklamues. Për kushtet e plota të punës vizitoni cilëndo prej degëve tona, klikoni website të Bankës ose telefononi shërbimin Call Center.

Të duhet ndihmë?
Kontakto shërbimin e klientit
Zgjidh asistencën e duhur

+355 4 22 76 000

Shtyp 1 për Shqip; 2 për Anglisht; 3 për Italisht
Për t'u lidhur me Shërbimin e Klientit
1
Për të raportuar një Kartë të Humbur ose të Vjedhur
2
Për Shërbimet e Thesarit
3
Për t'u rikthyer në Menunë Kryesore
0