• No Suggestions Result

Siguro Kredinë

Me paketat e sigurimit të ofruara në Intesa Sanpaolo Bank Albania

Avantazhe & Përfitime

Siguri

Mbrojtje financiare gjatë periudhës së shlyerjes së kredisë

Oferta e larmishme

Gamë e gjerë e mbulimit për lloje të ndryshme risqesh.

Kohëzgjatje

Sigurim i kredisë për të gjithë afatin.

Ekspertizë

Në bashkëpunim me shoqërinë ndërkombëtare SIGAL GROUP AUSTRIA.

Sigurimi i Pronës për efekt Kredi Hipotekore

Ti dëmshpërblehesh në rast humbjeje apo dëmtimi të pronës së siguruar si pasojë e:

 • Zjarrit, Rrufesë, Eksplozionit;
 • Tërmetit;
 • Përplasjes ose rënjes së një avioni, pjesëve ose ngarkesës së tij.

Kësaj pakete mund t'i shtosh një nga risqet shtesë: 

 • Përmbytja;
 • Sigurimi i xhamave;
 • Sigurimi nga vjedhja.

Ti mund të përzgjedhësh që të sigurohesh për:

 • Vlerën e Tregut të pasurisë;
 • Vlerën e Zëvendësimit;
 • Vlerën e Kredisë.
mortgage collateral loan, intesa sanpaolo bank albania
Karakteristika
 • Mbrojtje Në ngjarjet e paparashikuara
 • Mbulimi i risqe shtesë Përmbytje, vjedhje, etj
 • Fleksibilitet Deri në vlerën e tregut të pronës
 • Kohëzgjatja E përshtatur sipas kredisë hipotekore

Sigurimi i Mbrojtjes së Kredisë

Kjo paketë sigurimi, të mbron dhe të ndihmon në shlyerjen e kësteve të kredisë, nëse gjatë periudhës së shlyerjes së saj, ti mund të pësosh:

 • Aksident i cili rezulton me paaftësi të përkohshme apo të përhershme për të punuar
 • Papunësi të pavullnetshme
Në rast Paaftësie të Përhershme

Në rast Paaftësie të Përhershme

Ky sigurim paguan borxhin e plotë ose shuma e papaguar e kredisë.

Në rast Paaftësie të Përkohshme

Në rast Paaftësie të Përkohshme

Ky sigurim të paguan deri në 6 këste. Paketa liron familjen tënde nga detyrimi për të shlyer kredinë.

Në rast Papunësie të Pavullnetshme

Në rast Papunësie të Pavullnetshme

Siguracioni të paguan deri në 6 këste për të gjithë periudhën e kredisë. Max 30,000 Lekë/muaj deri në 6 muaj (max 180,000 Lekë apo vlerë ekuivalente në monedhë tjetër)

Kur përfiton nga Paketa e Sigurimit?

Në momentin që aplikon për kredi konsumatore apo kredi hipotekore ti përfiton paketat e sigurimit. 

 

Hapat e Aktivizimit
Hapi i Parë
Apliko për Kredi konsumatore dhe Kredi Hipotekore.
Hapi i Dytë
Kërko për një nga Paketat e Sigurimit të ofruara.
Hapi i Tretë
Mbulimi është i vlefshëm menjëherë, në datën e fillimit të kredisë.
Të duhet ndihmë?

Kontakto shërbimin e klientit

Zgjidh asistencën e duhur

+355 4 2276000

Shtyp 1 për Shqip; 2 për Anglisht; 3 për Italisht
Për t'u lidhur me Shërbimin e Klientit
1
Për të raportuar një Kartë të Humbur ose të Vjedhur
2
Për Shërbimet e Thesarit
3
Për t'u rikthyer në Menunë Kryesore
0