• No Suggestions Result

Depozita Standarde me afat

Gjej kombinimin e duhur të shumës dhe kohëzgjatjes së depozitës për të marrë interesin më të mirë.

Avantazhe & Përfitime

Interesa fikse

Interesa fikse përgjatë të gjithë afatit të maturimit

Interesat më të mira

Përfito interesat më të mira

Mundësi për të thyer depozitën

Ti mund të thyesh depozitën përpara afatit të maturimit
Depozita me Afat

Depozita me Afat

 

Depozita me Afat është një mënyrë investimi, sipas afateve të ndryshme që banka ofron, dhe sipas normave të interesit që banka publikon dhe ndryshon kohë pas kohe

Pyetjet më të shpeshta

për Depozitat

*Interesi i Depozites aplikohet me baza vjetore; numri i ditëve/365
Të gjitha depozitat e qytetarëve në Bankën tonë janë të siguruara sipas ligjit “Për Sigurimin e Depozitave” më datë dt. 22.05.2014, Ligji Nr. 53/2014. Depozita në Bankë sigurohet deri në shumën 2.500.000 (dy milionë e pesëqind mijë) lekë nga Agjencia e Sigurimit të Depozitave www.asd.gov.al
Ky është një publikim reklamues. Për kushtet e plota të punës vizitoni cilëndo prej degëve tona, klikoni website të Bankës ose telefononi shërbimin Call Center.

Të duhet ndihmë?
Kontakto shërbimin e klientit
Zgjidh asistencën e duhur

+355 4 22 76 000

Shtyp 1 për Shqip; 2 për Anglisht; 3 për Italisht
Për t'u lidhur me Shërbimin e Klientit
1
Për të raportuar një Kartë të Humbur ose të Vjedhur
2
Për Shërbimet e Thesarit
3
Për t'u rikthyer në Menunë Kryesore
0