• No Suggestions Result

Ndër interesat më fitimprurëse për depozita

Për çfarë po kursen?
Çfarëdo gjë që po ëndërron, do e ndërtojmë së bashku!

Avantazhe & Përfitime

Monedha të ndryshme

Në monedhën tënde të preferuar: LEK ose EURO

Interesa të larta

Përfito interesa të larta!

Siguri e plotë

Eksperiencë bankare 400 vjeçare!

Llojet e kursimeve

Zgjidh depozitën që të përshtatet më mirë

#withSAVE

Depozita #withSAVE ofrohet nëpërmjet aplikacionit celular DIGITAL BANKING ku mund të kursesh lehtësisht çdo ditë edhe me shuma të vogla
 • Interes që kreditohet çdo muaj në llogarinë tënde
 • Normë interesi 1% e cila kreditohet çdo muaj
 • Vendos vetë shumën dhe datën e transferimit të fondeve
#withSAVE

Depozita 5&7 vjeçare-Interesa Progresive

Norma interesi deri në 4% për depozitën me afat 5 vjet dhe deri në 6% për depozitën me afat 7 vjet.
 • Mundësi për të marrë interes çdo vit
 • Mund të kapitalizosh interesat në depozitën tënde.
 • Përfito norma të larta kthimi
Depozita 5 dhe 7 Vjet

Depozita 5 vjeçare në LEK

Nëse po kërkon për një mënyrë të sigurt për të investuar paratë e tua, depozita jonë 5 vjeçare është ideale për ty.
 • Përfito 3.8% për depozita në LEK dhe 2.5% për depozitat në EUR.
 • Interesi likuidohet çdo vit, përdor paratë sipas nevojave të tua
 • Mundësi depozitimi në Lekë dhe në Euro
TEST

Depozita 18 & 30 mujore

Zgjidh alternativën që të përshtatet më shumë dhe përfito nga interesat gjithmonë në rritje.
 • Mundësi për të marrë interes çdo vit
 • Përfito interesa konkuruese!
 • Pa penalitet për thyerje depozite të parakohshme
Depozita 18&30 mujore

Depozita 1 & 2 vjeçare

Përfito interesa të shtuar për depozitat 1 & 2 vjeçare në LEKE.
 • Oferta është e vlefshme deri në fund të muajit shtator
 • Përfito norma interesi deri në 1.6% në LEKE
 • Merr investimet e shtuara shpejt dhe sigurtë!
happy family in the beach

Depozita Standarde me Afat

Gjej kombinimin e duhur të shumës dhe kohëzgjatjes së depozitës për të marrë interesin më të mirë.
 • Interesa fikse përgjatë të gjithë afatit të maturimit
 • Përfito interesat më të mira
 • Ti mund të thyesh depozitën përpara afatit të maturimit
Depozita me afat

Interes i Parapaguar

Nuk ke pse te presësh deri në maturim të depozitës për të shijuar interesin. Merre tani!
 • Interes i parapaguar që në momentin e investimit
 • Përfito norma të larta kthimi
Interes i Parapaguar

Depozita Stafetë

Zgjidh depozitën Stafetë, ku muajt konkurojnë me njëri-tjetrin duke ju ofruar një performancë në rritje
 • Interesi paguhet çdo muaj
 • Interesi mund të ri-investohet
 • Përfito norma të larta kthimi
Depozita Stafete

Plani i kursimit

Kurse automatikisht çdo muaj nga llogaria juaj rrjedhëse. Zgjidh vetë shumën që do të kursesh si dhe datën e kursimit.
 • Ofrohet pa asnjë komision mujor
 • Transferim automatik i fondeve nga llogaria rrjedhëse
 • Vendos vetë shumën dhe datën e transferimit të fondeve
Plani i kursimit

Llogari Kursimi

Përfito avantazhet e një depozite dhe një llogarie rrjedhëse në një llogari të vetme
 • Fonde të vlefshme për t'u përdorur në çdo moment
 • Lirshmëri për të kryer veprime në çdo kohë
Llogari Kursimi

Depozita 10 & 15 mujore në Dollarë USD

Krijo depozitën tënde 10 ose 15 mujore në dollarë USD! Shijo interesat e larta!
 • Ideale për kursime në Dollarë USD
 • Zgjidhe ti afatin e maturimit, 10 ose 15 muaj
0800 6000

Bono Thesari

Bonot e Thesarit janë instrumenta afatshkurtër investimi, me maturim deri në një vit, të emetuar nga BSH & Min. e Financave.
 • Risku Sovran që BT mbartin është 0% në monedhën LEK
 • Parapaguajnë interesin që në momentin e investimit
 • Një mënyrë likuide investimi për shkak të afatit të shkurtër
Bono Thesari

Obligacione Qeveritare

Përfito nga instrumentat afatgjatë të borxhit të brendshëm të emetuar nga Qeveria Shqiptare!
 • Maturitetet e obligacioneve janë 2, 3, 5, 7 & 10-vjeçare
 • Risku Sovran është një nga avantazhet e obligacioneve qeveritare
 • Maturitete më të gjata për investime apo diversifikim portofoli
 • Të tregtueshëm edhe në tregun sekondar
 • Mund të shiten në çdo moment brenda maturitetit përfundimtar
Obligacione Qeveritare

për Depozitat

*Interesi i Depozites aplikohet me baza vjetore; numri i ditëve/365
Të gjitha depozitat e qytetarëve në Bankën tonë janë të siguruara sipas ligjit “Për Sigurimin e Depozitave” më datë dt. 22.05.2014, Ligji Nr. 53/2014. Depozita në Bankë sigurohet deri në shumën 2.500.000 (dy milionë e pesëqind mijë) lekë nga Agjencia e Sigurimit të Depozitave www.asd.gov.al
Ky është një publikim reklamues. Për kushtet e plota të punës vizitoni cilëndo prej degëve tona, klikoni website të Bankës ose telefononi shërbimin Call Center.

Të duhet ndihmë?

Kontakto shërbimin e klientit

Zgjidh asistencën e duhur

+355 4 2276000

Shtyp 1 për Shqip; 2 për Anglisht; 3 për Italisht
Për t'u lidhur me Shërbimin e Klientit
1
Për të raportuar një Kartë të Humbur ose të Vjedhur
2
Për Shërbimet e Thesarit
3
Për t'u rikthyer në Menunë Kryesore
0