• No Suggestions Result

Plani i kursimit

Kurse automatikisht çdo muaj nga llogaria rrjedhëse.
Zgjidh vetë shumën që do të kursesh si dhe datën e kursimit.

Avantazhet & Përfitimet

Pa komision

Ofrohet pa asnjë komision mujor

Automatikisht

Transferim automatik i fondeve nga llogaria rrjedhëse

Ti vendos

Vendos vetë shumën dhe datën e transferimit të fondeve
Karakteristikat

A e di se?

Mund të fillosh një plan kursimi mujor automatik duke filluar nga 1.000 LEK në muaj.

Duke kursyer automatikisht një shumë të vogël çdo muaj mund të ndërtosh një të ardhme të sigurt pa sakrifikuar të tashmen.

për Depozitat

*Interesi i Depozites aplikohet me baza vjetore; numri i ditëve/365
Të gjitha depozitat e qytetarëve në Bankën tonë janë të siguruara sipas ligjit “Për Sigurimin e Depozitave” më datë dt. 22.05.2014, Ligji Nr. 53/2014. Depozita në Bankë sigurohet deri në shumën 2.500.000 (dy milionë e pesëqind mijë) lekë nga Agjencia e Sigurimit të Depozitave www.asd.gov.al
Ky është një publikim reklamues. Për kushtet e plota të punës vizitoni cilëndo prej degëve tona, klikoni website të Bankës ose telefononi shërbimin Call Center.

Të duhet ndihmë?
Kontakto shërbimin e klientit
Zgjidh asistencën e duhur

+355 4 22 76 000

Shtyp 1 për Shqip; 2 për Anglisht; 3 për Italisht
Për t'u lidhur me Shërbimin e Klientit
1
Për të raportuar një Kartë të Humbur ose të Vjedhur
2
Për Shërbimet e Thesarit
3
Për t'u rikthyer në Menunë Kryesore
0