• No Suggestions Result

Llogari Kursimi

Përfito avantazhet e një depozite dhe një llogarie rrjedhëse në një produkt të vetëm!

Avantazhe & Përfitime

Fonde të lira

Fonde të vlefshme për t'u përdorur në çdo moment

Vepro në çdo kohë

Lirshmëri për të kryer veprime në çdo kohë

0 Komision Mirëmbajtje

Nuk ka asnjë komision për mirëmbajtjen
llogari kursimi

A e di se?

 

Mund të kryesh veprime në çdo moment si me një llogari rrjedhëse dhe në të njëjtën kohë të përfitonsh interes si me një depozitë.

Mund te kursesh bashkë me dikë tjetër duke vënë në llogari disa titullarë.

Pyetje të shpeshta

për Depozitat

*Interesi i Depozites aplikohet me baza vjetore; numri i ditëve/365
Të gjitha depozitat e qytetarëve në Bankën tonë janë të siguruara sipas ligjit “Për Sigurimin e Depozitave” më datë dt. 22.05.2014, Ligji Nr. 53/2014. Depozita në Bankë sigurohet deri në shumën 2.500.000 (dy milionë e pesëqind mijë) lekë nga Agjencia e Sigurimit të Depozitave www.asd.gov.al
Ky është një publikim reklamues. Për kushtet e plota të punës vizitoni cilëndo prej degëve tona, klikoni website të Bankës ose telefononi shërbimin Call Center.

Të duhet ndihmë?
Kontakto shërbimin e klientit
Zgjidh asistencën e duhur

+355 4 22 76 000

Shtyp 1 për Shqip; 2 për Anglisht; 3 për Italisht
Për t'u lidhur me Shërbimin e Klientit
1
Për të raportuar një Kartë të Humbur ose të Vjedhur
2
Për Shërbimet e Thesarit
3
Për t'u rikthyer në Menunë Kryesore
0