• No Suggestions Result

Depozita me interes të parapaguar

Nuk ke pse të presësh deri në maturim të depozitës për të shijuar interesin.
Merre tani!

Avantazhe & Përfitime

Interes i parapaguar

Interes i parapaguar që në momentin e investimit

Normë e lartë kthimi

Përfito norma të larta kthimi
Karakteristika

A e di se?

 

  • Norma e interesit për këtë depozite është e pandryshueshme dhe interesi perfitohet paraprakisht në momentin e investimit.
  • Nuk paguan asnjë komision për llogarinë e lidhur me këtë depozitë nëse nuk lidhni produkete të tjera si: kartë debiti, paradhënie apo kredi.
depozita e parapaguar
Karakteristikat
  • Monedha LEK/EUR
  • Afati 3/6/9/12 muaj
  • Shuma minimale 100,000 LEK / 1000 EUR

për Depozitat

*Interesi i Depozites aplikohet me baza vjetore; numri i ditëve/365
Të gjitha depozitat e qytetarëve në Bankën tonë janë të siguruara sipas ligjit “Për Sigurimin e Depozitave” më datë dt. 22.05.2014, Ligji Nr. 53/2014. Depozita në Bankë sigurohet deri në shumën 2.500.000 (dy milionë e pesëqind mijë) lekë nga Agjencia e Sigurimit të Depozitave www.asd.gov.al
Ky është një publikim reklamues. Për kushtet e plota të punës vizitoni cilëndo prej degëve tona, klikoni website të Bankës ose telefononi shërbimin Call Center.

Të duhet ndihmë?
Kontakto shërbimin e klientit
Zgjidh asistencën e duhur

+355 4 22 76 000

Shtyp 1 për Shqip; 2 për Anglisht; 3 për Italisht
Për t'u lidhur me Shërbimin e Klientit
1
Për të raportuar një Kartë të Humbur ose të Vjedhur
2
Për Shërbimet e Thesarit
3
Për t'u rikthyer në Menunë Kryesore
0