Nis Online Aplikimin e Kredisë 

Ne do të bëjmë disa pyetje në lidhje me ty dhe planin tënd të financimit.

Përgjigjet e tua do të jenë shumë të dobishme për agjentët tanë, në mënyrë që të kuptojnë opsionin më të përshtatshëm të financimit për ty.

1 /
1. PYETJE TE PERGJITHSHME
1 /

Për çfarë arsye dëshiron ta marrësh këtë kredi?


Në cilin hap ndodhesh në procesin për Kredi?


A ke një adresë të përhershme banimi në Shqipëri?


A je mbi 18 vjeç?


Cili është burimi i të ardhurave të tua?


Lutemi të specifikosh llojin e të ardhurave të tua

Sa është shuma e kredisë që kërkon të financosh?


Cila është vlera e investimit tënd?