Nis Online Aplikimin e Kredisë 

Ne do të bëjmë disa pyetje në lidhje me ty dhe planin tënd të financimit.

Përgjigjet e tua do të jenë shumë të dobishme për agjentët tanë, në mënyrë që të kuptojnë opsionin më të përshtatshëm të financimit për ty.

1 /
2. TE ARDHURAT DHE SHPENZIMET
1 /

Sa janë të ardhurat e tua mujore?


Sa anëtarë janë në familjen tënde, duke të përfshirë edhe ty?


1

A ke aktualisht një këst mujor kredie dhe/ose leasing?


Vendos shumën e këstit tënd mujor

A je i/e pajisur me kartë krediti?

Mëso më shumë:

Trego më pak:

Një Kartë Krediti është një instrument pagese i lidhur me një linjë krediti të miratuar nga Banka, e cila përfaqëson limitin e kartës. Pas përdorimit të kartës, ti mund të zgjedhësh të paguash vetëm shumën e pagesës minimale mujore dhe të paguash shumën e papaguar të shpenzimeve në muajt në vijim, në varësi të interesave të zbatueshme
Vendos limitin e kreditit të kartës tënde ekzistuese të kreditit

A ke aktualisht overdraft në Bankë?

Mëso më shumë:

Trego më pak:

Paradhënia bankare është një kredi për individë, e cila ju ndihmon të plotësoni nevojat tuaja për shpenzime konsumatore. Në dallim nga kreditë e zakonshme, ju nuk keni nevojë ta shlyeni atë me këste fikse mujore.
Vendosni limitin e Overdraft-it tënd