Nis Online Aplikimin e Kredisë 

Ne do të bëjmë disa pyetje në lidhje me ty dhe planin tënd të financimit.

Përgjigjet tuaja do të jenë shumë të dobishme për agjentët tanë, në mënyrë që të kuptojnë opsionin më të pështatshëm për ty.

1 /
3. TE DHENA PER KOLATERALIN
1 /

Sa është vlera e pronës që po planifikon të blesh?


A po planifikon të përdorësh tjetër kolateral?


Vendos vlerën e parashikuar të kolateralit