• No Suggestions Result

Kush jemi ne

Rreth Intesa Sanpaolo Bank Albania

Rreth Intesa Sanpaolo Bank Albania

Intesa Sanpaolo Bank Albania, pjesë e Grupit Intesa Sanpaolo, është një bankë udhëheqëse në vend që ofron shërbime bankare cilësore, zgjidhje financiare, produkte dhe shërbime inovative për klientët e korporatave, klientët institucionalë dhe klientë me të ardhura të larta, bizneset e vogla dhe të mesme dhe klientët individualë. Ne inkurajojmë një stil të rritjes, i cili është i vëmendshëm ndaj rezultateve të qëndrueshme dhe krijimit të një procesi të bazuar në besimin që rrjedh nga kënaqësia e klientit dhe aksionarëve, një ndjenjë e përkatësisë nga ana e punonjësve tanë dhe monitorimi i ngushtë i nevojave të komuniteteve lokale. Ne konkurrojmë në treg me një ndjenjë të lojës së drejtë dhe jemi të gatshëm për të bashkëpunuar me subjektet e tjera ekonomike, publike dhe private, sa herë që është e nevojshme të forcojmë kapacitetin e përgjithshëm për rritje në ekonomitë e vendeve ku veprojmë. Intesa Sanpaolo Bank Albania bleu Veneto Bank në 2017 dhe tani ka një rrjet prej 35 degësh në qytete të ndryshme të vendit dhe do të vazhdojë të zgjerohet strategjikisht duke ndjekur nga afër zhvillimin ekonomik të Shqipërisë. Besimi, inovacioni, thjeshtësia dhe qëndrueshmëria përcaktojnë marrëdhëniet tona me klientët tanë dhe inovacioni i biznesit dhe përsosmëria e shërbimit frymëzohen nga klientët tanë.

Vizioni, Misioni , Vlerat

Vizioni, Misioni , Vlerat

Vizioni

Banka luan një rol kryesor si një huadhënës i madh për koorporatat dhe SME-të që udhëhiqen nga principet e qëndrueshmërisë. Në linjë me rolin e saj të “bankës urë” midis investitorëve të mundshëm italianë dhe mundësive të ofruara nga Shqipëria, banka është shumë aktive në marrëdhëniet e saj bankare me klientët që operojnë në fushat e hydro-elektricitetit dhe energjisë. Aktiviteti huadhënës ecën përkrah një qasjeje të kujdesshme në marrjen e masave të përshtatshme në portofolin e kredive, duke i kushtuar një kujdes të veçantë kontrollit të kostove pa i ndërprerë investimet për rritje.
Pro-aktiviteti dhe thjeshtësia në biznesin e shërbimeve ndaj individëve dhe SME-ve janë përcaktuese të marrëdhënieve me këta klientë. Banka në mënyrë të vazhdueshme ndërton bashkëpunime me institutet private e publike të vendit për të lehtësuar një gamë të plotë shërbimesh bankare që rrisin besnikërinë e klientëve.

Misioni

Ne punojmë për të ofruar shërbime bankare e financiare cilësore për klientët tanë dhe çelim rrugë për promovimin e zhvillimit në të gjithë zonat ku veprojmë. Ne inkurajojmë një stil rritje ekonomike që i kushton kujdes arritjes së rezultateve të qëndrueshme dhe në krijimin e një proçesi të bazuar mbi besimin, që rrjedh nga kënaqësia e klientëve dhe bashkëpunëtorëve, ndjesisë së përkatësisë nga ana e punonjësve dhe monitorimi i afërt i nevojave të komuniteteve lokale ku operojmë.
Ne konkurojmë në treg duke “luajtur ndershëm” dhe jemi të gatshëm te bashkëpunojmë me entitete të tjera ekonomike private e publike, kurdo që është e nevojshme të përforcojmë kapacitetin e rritjes ekonomike në vendet ku operojmë.

Vlerat tona

INTEGRITETI
Ne i ndjekim synimet tona me ndjeshmëri, paanësi dhe përgjegjshmëri, me respektim të plotë dhe të vërtetë të rregullave dhe të etikës profesionale si dhe në frymën e marrëveshjes së nënshkruar me ju.

PËRSOSMËRIA
I kemi vënë vetes qëllimin e përmirësimit të vazhdueshëm, duke parë larg, duke përafruar sfidat e së nesërmes, duke kultivuar krijueshmërinë e prirur drejt risive , duke vlerësuar dhe shpërblyer meritat.

TRANSPARENCË
Vëmë transparencën në bazë të veprimeve tona, të komunikimit dhe kontratave tona për t’u lejuar të gjithë partnerëve tanë të bëjnë zgjedhje të pavarura dhe të vetëdijshme.

RESPEKTIM I SPECIFIKAVE
Duam të bashkërendojmë dimensionin e Grupit me veçoritë specifike të tregut lokal, të jemi një bankë që mendon në largpamësi dhe që nuk humb nga vëmendja individin.

BARAZI
Impenjohemi të eliminojmë çdo diskriminim tek sjellja jonë, të respektojmë diferencat e gjinisë, moshës, racës, përkatësisë fetare, politike ose sindikale, gjuhës ose aftësive të ndryshme.

VLERA E INDIVIDIT
Vlera e personit udhëheq mënyrën tonë të të vepruarit, përdorim dialogun si levë përmirësuese me marrëdhëniet me partnerët tanë.

PËRGJEGJËSI NË PËRDORIMIN E BURIMEVE
Kemi për qëllim të përdorim në mënyrë të kujdesshme të gjitha burimet, duke promovuar sjelljet që mundësojnë evitimin e shpenzimeve, duke privilegjuar zgjedhjet që janë të qëndrueshme në kohë.

Historia

Historia

Intesa Sanpaolo Bank Albania lindi në vitin 2008 nga bashkimi i dy Bankave të rëndësishme të vendit, Banca Italo-Albanese (themeluar në 1993) dhe Bankës Amerikane të Shqipërisë (themeluar në 1998), të dyja të blera nga Grupi Intesa Sanpaolo.

Në vitin 2017, Intesa Sanpaolo Bank Albania bleu Veneto Bank dhe tani ka një rrjet prej 35 degësh në qytete të ndryshme të vendit dhe do të vazhdojë të zgjerohet strategjikisht duke ndjekur nga afër zhvillimin ekonomik të Shqipërisë.

Çmimet

Çmimet

2022

 • BEST DIGITAL BANK IN ALBANIA - GLOBAL BANKING & FINANCE

2021

 • BEST CSR BANK IN ALBANIA - GLOBAL BANKING & FINANCE

2020

 • BEST DIGITAL BANK ALBANIA – GLOBAL BANKING & FINANCE
 • MOST INOVATIVE DIGITAL BRANCH IN ALBANIA – GLOBAL BANKING & FINANCE
 • BEST BANKING & FINANCIAL SERVICES PROVIDER 2020 IN ALBANIA – GLOBAL EXCELLENCE AWARDS
 • BEST CEO IN ALBANIA’S BANKING INDUSTRY - BUSINESS WOLRDWIDE
 • MOST INNOVATIVE CEO OF THE YEAR IN ALBANIA - BUSINESS WOLRDWIDE
 • BANKING CEO OF THE YEAR IN ALBANIA – INTERNATIONAL BUSINESS MAGAZINE
 • BEST PRIVATE BANK IN ALBANIA – INTERNATIONAL BUSINESS MAGAZINE
 • CORPORATE BANK OF THE YEAR IN ALBANIA – CORPORATE INTL

2019

 • BEST DIGITAL BANK ALBANIA – GLOBAL BANKING & FINANCE
 • BEST BANK GOVERNANCE ALBANIA – CFI.CO
 • SUPERBRANDS ALBANIA – SUPERBRANDS

2018

 • BEST BANK GOVERNANCE ALBANIA – CFI.CO

2014

 • THE BEST EMERGING MARKETS BANK IN ALBANIA – GLOBAL BANKING & FINANCE

2007

 • BANK OF THE YEAR 2007 - THE BANKER
Të duhet ndihmë?

Kontakto shërbimin e klientit

Zgjidh asistencën e duhur

+355 4 2276000

Shtyp 1 për Shqip; 2 për Anglisht; 3 për Italisht
Për t'u lidhur me Shërbimin e Klientit
1
Për të raportuar një Kartë të Humbur ose të Vjedhur
2
Për Shërbimet e Thesarit
3
Për t'u rikthyer në Menunë Kryesore
0