• No Suggestions Result
ARTIKULL

Rimodelimi i financës për një të ardhme të qëndrueshme

Ndërsa Intesa Sanpaolo publikon planin e ri të biznesit 2022-2025 me fokus të madh në parimet me qasje mjedisore dhe sociale (ESG), ne flasim me Elena Flor për angazhimet e Grupit Intesa Sanpaolo

10/10/2022

Gjatë fillimit të pandemisë së shkaktuar nga Covid-19, grupi Intesa Sanpaolo nisi veprimin pa humbur kohë në përgjigje të krizës. Grupi dhuroi 100 milionë euro për sistemin kombëtar shëndetësor të Italisë për të mbështetur shërbimin në kulmin e krizës.

Për më tepër, Drejtori i Përgjithshëm Ekzekutiv dhe menaxhmenti i lartë dhuruan 6 milionë euro nga pagat e tyre për të forcuar iniciativat e kujdesit shëndetësor.

Edhe pse rrethanat ishin të jashtëzakonshme, nocioni i mbështetjes së palëkundur për komunitetet është një standard për Grupin. Donacionet dhe kontributet ndaj grupeve të komunitetit dhe ekonomisë reale ishin normë edhe para goditjes së urgjencës shëndetësore globale.

Planet e biznesit të Intesa Sanpaolo kanë treguar iniciativat komunitare të bankës në shumë mënyra, si pjesë e angazhimit të saj më të gjerë të parimeve me qasje mjedisore dhe sociale (ESG), ESG, duke përfshirë:

  • kreditë dhe financimet për ekonominë reale
  • duke mbështetur kalimin në një ekonomi të gjelbër dhe qarkulluese
  • përfshirja financiare
  • përgjegjësi kulturore

Përkushtimi për parimet me bazë mjedisore dhe sociale (ESG) 

Ndërsa çdo plan i ri biznesi përgatitet, angazhimi i Bankës ndaj parimeve të ESG rritet. “ESG ka qenë gjithmonë një pjesë e madhe e planeve të mëparshme të biznesit”, thotë Elena Flor, Drejtuese për parimet me bazë mjedisore dhe sociale (ESG) dhe Qëndrueshmërisë. “Por ky plan për herë të parë ka një nga katër shtyllat e tij të bazuar vetëm në parimet e ESG.”

Brenda planit të ri të biznesit 2022-2025 ka një angazhim prej 328 miliardë eurosh për ekonominë reale përmes kreditimit të ri afatmesëm dhe afatgjatë; 25 miliardë euro kredi sociale e dedikuar për mbështetjen e aktiviteteve jofitimprurëse dhe të rinjve; dhe 500 milionë euro investime dhe donacione për njerëzit në nevojë, të rinjtë dhe të moshuarit.

ESG ka qenë tashmë një pjesë e madhe e planeve të mëparshme të biznesit. Por ky plan për herë të parë ka një nga katër shtyllat e tij të bazuar vetëm në ESG

Ekziston gjithashtu një angazhim i përforëcuar për kalimin në një ekonomi qarkulluese pas suksesit të planit të mëparshëm, i cili vuri në dispozicion 6 miliardë euro për bizneset me projekte të ekonomisë qarkulluese.

“Ne e përfunduam planin e mëparshëm me 7.7 miliardë euro të disbursuara për ekonominë qarkulluese,” thotë Flor. “Dhe përsëri, me këtë plan të ri biznesi ne kemi një objektiv prej 76 miliardë eurosh të kreditimit të ri për të mbështetur tranzicionin e gjelbër të kompanive – 8 miliardë euro prej të cilave i dedikohen ekonomisë qarkulluese – dhe një objektiv prej 12 miliardë eurosh për huadhënie të gjelbër për individët.”

Grupi gjithashtu mbështet klientët në udhëtimin e tyre të qëndrueshmërisë me huadhënie të forcuara të qëndrueshme (p.sh. financa të qëndrueshme, këshillim ESG), Laboratorin e dedikuar të Ekonomisë Qarkulluese në bashkëpunim me Cariplo Factory dhe rolin e Grupit si Partner Strategjik i Fondacionit Ellen MacArthur, promovuesi kryesor i tranzicioni global drejt një ekonomie qarkulluese.

Për të nxitur një qasje afatgjatë, në tremujorin e fundit të 2021 Intesa Sanpaolo nënshkroi për të qenë pjesë në të gjitha aleancat zero neto të Kombeve të Bashkuara, duke mbuluar aktivitetet bankare, si dhe iniciativat e menaxherëve të aktiveve dhe të sigurimeve.

Si pjesë e planit të saj të biznesit 2022-2025 – dhe më shumë se një vit përpara afatit të Aleancës Net-Zero Banking (NZBA) – Intesa Sanpaolo prezantoi objektivat e saj të reduktimit të emetimeve neto me zero për vitin 2030 në sektorët prioritarë me emetim të lartë.

Intesa Sanpaolo i ka vendosur vetes gjithashtu objektivin e arritjes së emetimeve neto zero në 2030, me 100% të energjisë elektrike në nivel Grupi të blerë nga burime të rinovueshme (një objektiv i arritur tashmë në degët dhe ndërtesat italiane në 2021).

Vërtetimi i vlerës së modelit të financave të qëndrueshme

“Investimet e qëndrueshme janë në thelb të planit të veprimit të BE-së për rritjen e qëndrueshme, objektivi i përgjithshëm i të cilit është realisht të ridrejtojë flukset financiare drejt qëndrueshmërisë,” thotë Elena Flor. “Pra, në këtë, institucionet financiare kanë një rol kyç për të luajtur.

“Intesa Sanpaolo ishte ndër të parët që ofroi fonde shumë të hershme etike, para vitit 2000. Pra, ne ishim mjaft pionier në atë kohë. Ishte diçka si një treg i veçantë dhe në Itali ne kishim gjithmonë një pozicion udhëheqës në mbështetjen e qëndrueshmërisë.”

“Tani, nëse shikojmë menaxherin kryesor të aseteve të Grupit [Eurizon], në mars 2022 48% e fondeve të tij u investuan sipas neneve 8 dhe 9 të RZFQ [Rregullorja e Zbulimit të Financave të Qëndrueshme]”.

Në vitin 2021, Eurizon nxorri 23 produkte, duke arritur në një total prej 172 fondesh, që promovojnë karakteristika mjedisore ose sociale (ndër të tjera) ose kanë objektiva të qëndrueshme investimi, të klasifikuara sipas neneve 8 dhe 9 të RZFQ, për asete nën menaxhim prej rreth 110 miliardë euro.

Liderat e Dixhitalizimit

Plani i ri i biznesit përforcon angazhimin e gjatë të Grupit për dixhitalizimin përmes fillimit të IsyBank, një bankë vetëm dixhitale. Në fund të 2021 Grupi kishte 12.9 milionë klientë me shumë kanale (1.3 milionë më shumë se në 2020).

“Emergjenca shëndetësore ndryshoi zakonet e blerjes dhe konsumit të shumë klientëve tanë”, thotë Elena Flor. “Në një farë mënyre ka përshpejtuar kalimin në dixhitalizim, i cili ishte tashmë në vend dhe tashmë në rrugë.

“Ashtu si nisja e IsyBank, transformimi dixhital do të vazhdojë në të gjitha fushat e Bankës, me investime në dixhitalizimin e plotë të përvojës së klientit, forcimin e mëtejshëm të sistemeve të kontrollit të brendshëm si pjesë e evolucionit dixhital të proceseve, si dhe zgjidhje të bazuara në Inteligjencën Artificiale në aktivitetet e pajtueshmërisë.”

"Kjo infrastrukturë teknologjike do të shtrihet në të gjithë Grupin, duke përfshirë rrjetin ndërkombëtar."

Angazhimi kulturor

Në periudhën katërvjeçare 2018-2021, Intesa Sanpaolo shpërndau një kontribut në para për komunitetin prej rreth 144 milion € për iniciativat kulturore. Që nga viti 1989 Grupi ka financuar gjithashtu programin ‘’Restituzioni’’, i cili i kushtohet restaurimit dhe promovimit të trashëgimisë kombëtare, të kuruar nga banka në bashkëpunim me Ministrinë e Kulturës.

Përveç kësaj, përmes programit Galleri d'Italia, Grupi hap koleksionin e tij të gjerë të artit për shikim publik në pesë galeri. "Koleksioni i artit është një pasuri," thotë Elena Flor. “Por në të njëjtën kohë mendoj se është përgjegjësi të kujdesesh për të.”

 

"Intesa Sanpaolo ishte ndër të parët që ofroi fonde shumë të hershme në fushën etike, para vitit 2000. Pra, ne ishim pionier në atë kohë në fushën e përgjegjësisë sociale. Ishte një seksion i veçantë dhe i pazbuluar në Itali, ku ne kishim gjithmonë një pozicion udhëheqës në mbështetjen e qëndrueshmërisë.”
"

Elena Flor, Drejtuese për parimet me bazë mjedisore dhe sociale (ESG) dhe Qëndrueshmërisë, Intesa Sanpaolo

Njerëzit janë pasuria më e rëndësishme e Grupit

Plani i ri i biznesit 2022-2025 parashikon investime të rëndësishme te njerëzit e Grupit – dhe një fokus i veçantë i kushtohet diversitetit dhe gjithëpërfshirjes.

Intesa Sanpaolo është anëtare e Indeksit të Barazisë Gjinore të Bloomberg, është banka e parë në Evropë që përfshihet në edicionin më të fundit të Indeksit të Diversitetit dhe Përfshirjes së Refinitiv dhe ishte ndër të parat në Evropë që mori Barazinë Gjinore dhe Diversitetin Evropian dhe Standardi Ndërkombëtar, certifikimi ndërkombëtar që vlerëson angazhimin e organizatave ndaj diversitetit dhe përfshirjes.

“Sigurisht, ne gjithmonë mund të bëjmë më shumë”, thotë Elena Flor. "Por në këtë drejtim, Grupi ka qenë në të njëjtin drejtim."

Dhe në vend që të mbështetet në sukseset e katër viteve të fundit, ai po përgatitet për të ekzekutuar një plan të ri biznesi të guximshëm që vë në krye angazhimin ndaj ESG dhe premton ndryshim të vërtetë në vitet në vijim.

Shpërndaje me miqtë

Të duhet ndihmë?

Kontakto shërbimin e klientit

Zgjidh asistencën e duhur

+355 4 2276000

Shtyp 1 për Shqip; 2 për Anglisht; 3 për Italisht
Për t'u lidhur me Shërbimin e Klientit
1
Për të raportuar një Kartë të Humbur ose të Vjedhur
2
Për Shërbimet e Thesarit
3
Për t'u rikthyer në Menunë Kryesore
0