• No Suggestions Result

Emetimet Neto Zero

Intesa Sanpaolo përkushtohet për të arritur objektivin e neto zero emetimeve të gazeve serë deri në vitin 2050.

Intesa Sanpaolo përkushtohet për të arritur objektivin e neto zero emetimeve të gazeve serë deri në vitin 2050, si për emetimet e shkaktuara nga vetë grupi, ashtu edhe ato të klientëve të portofoleve të saj të kredisë dhe investimeve. Grupi Intesa Sanpaolo, gjithashtu i bashkohet Aleancës Bankare Neto-Zero (ABNZ) për të rritur përpjekjet e përbashkëta në luftën kundër ndryshimeve klimatike.

Aleanca Bankare Neto-Zero (ABNZ), nën patronazhin e Kombeve të Bashkuara, bashkon bankat, në mbarë botën, të përkushtuara ndaj objektivave të përcaktuara nga Marrëveshja e Parisit për Klimën. Aleanca mblidhet nga Iniciativa Financiare e Programit Mjedisor të Kombeve të Bashkuara (PMKB IF), seksioni i institucionit financiar i Programit të Kombeve të Bashkuara për Mjedisin, të cilit i është bashkuar edhe Intesa Sanpaolo me pajtimin në Parimet e saj për Bankën e Përgjegjshme (PBP).

Me mbi 75 anëtarë në 35 vende dhe 54 trilionë dollarë në asete totale, Aleanca Bankare Neto-Zero (ABNZ), përfaqëson mbi një të tretën e aktiviteteve bankare globale. Ajo gjithashtu përfaqëson elementin bankar të Aleancës Financiare të Glasgow për Neto Zero, të kryesuar nga Mark Carney, i Dërguari Special i OKB -së për Veprimet dhe Financat Klimatike për COP 26.

Anëtarësimi në Aleancën Bankare Zero-Neto (ABZN) është plotësisht në përputhje me strategjinë e qëndrueshmërisë të ndjekur nga Grupi, i cili prej vitesh përkushtohet në mbështetjen e tranzicionit ekologjik të bizneseve: Intesa Sanpaolo do të sigurojë rreth 80 miliardë euro për financimin e iniciativave të ekonomisë së gjelbër dhe qarkulluese, pjesë e Planit Kombëtar të Rimëkëmbjes dhe Qëndrueshmërisë (PKRQ) të Italisë.Gjithashtu, një kredi prej 6 miliardë eurosh i është kushtuar projekteve të ekonomisë qarkulluese dhe një lehtësim prej 2 miliardë eurosh për Kreditë S. Këto të fundit shpërblejnë arritjen e objektivave të veçanta të qëndrueshmërisë nga kompanitë.

“Banka jonë renditet shumë mirë në indekset kryesore ndërkombëtare, duke konfirmuar përkushtimin tonë për qëndrueshmërinë. Ky është një hap i mëtejshëm që vendos objektiva të reja dhe domethënëse në tranzicionin mjedisor, një shprehje e rolit tonë. Roli ynë i referohet si Bankave pjesë të Grupit tonë ashtu edhe klientëve tanë - në përpjekjen përbashkët kundër ndryshimit të klimës. "Revolucioni i gjelbër" i referuar në Planin e Rimëkëmbjes së Italisë është gjithashtu një mundësi e rëndësishme rritjeje për vendin, duke miratuar zgjidhje të reja teknologjike, duke u përqëndruar në zhvillimin intelektual dhe duke rritur investimet, elementë ku jemi tashmë të suksesshëm. Anëtarësimi në Aleancën Bankare të Kombeve të Bashkuara për të arritur emetimet zero neto deri në vitin 2050, nuk është një ojektiv përfundimtar në vetvete; përkundrazi është një hap domethënës përgjatë një rruge që e përkushton Grupin Intesa Sanpaolo drejt objektivave të reja në luftën kundër ndryshimit të klimës.”

Carlo Messina, DPE Intesa Sanpaolo

Intesa Sanpaolo e përfshirë në indekse të shumtë të qëndrueshmërisë: është e vetmja bankë italiane e përfshirë në indekset e qëndrueshmërisë Dow Jones, është përfshirë në indeksin Borsa Italiana MIB ESG dhe në 100 100 korporatat më të qëndrueshme globale në indeksin botëror të kalorësve të korporatave; ajo gjithashtu renditet e para në mesin e bankave evropiane në tre nga vlerësimet kryesore ndërkombëtare të ESG, (Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm): MSCI, Pikët dhe Analiza e Qëndrushemërisë Përmbushjes së ESG Bloomberg.  

Të duhet ndihmë?

Kontakto shërbimin e klientit

Zgjidh asistencën e duhur

+355 4 2276000

Shtyp 1 për Shqip; 2 për Anglisht; 3 për Italisht
Për t'u lidhur me Shërbimin e Klientit
1
Për të raportuar një Kartë të Humbur ose të Vjedhur
2
Për Shërbimet e Thesarit
3
Për t'u rikthyer në Menunë Kryesore
0