• No Suggestions Result

Kursime

Për çfarë po kursen?
Çfarëdo gjë që po ëndërron, do e ndërtojmë së bashku!

Avantazhe & Përfitime

Monedha të ndryshme

Në monedhën tuaj të preferuar: LEK ose EURO

Interesa të larta

Përfito interesa të larta!

Siguri e plotë

Eksperiencë bankare 400 vjeçare!

Llojet e kursimeve

Zgjidh depozitën që të përshtatet më mirë

Depozita 4% në LEK

Flije mendjen për 5 vjet
 • Përfito 4% Interes në Vit!
 • Interesi likuidohet çdo vit, përdor paratë sipas nevojave të tua
 • Mundësi kalimi të depozitave nga EUR në LEK duke ruajtur përfitimet
TEST

Depozita 18 & 30 mujore

Zgjidh alternativën që të përshtatet më shumë dhe përfito nga interesat gjithmonë në rritje.
 • Mundësi për të marrë interes çdo vit
 • Përfito interesa konkuruese!
 • Pa penalitet për thyerje depozite të parakohshme
Depozita 18&30 mujore

Bono Thesari

Bonot e Thesarit janë instrumenta afatshkurtër investimi, me maturim deri në një vit, të emetuar nga BSH & Min. e Financave.
 • Risku Sovran që BT mbartin është 0% në monedhën LEK
 • Parapaguajnë interesin që në momentin e investimit
 • Një mënyrë likuide investimi për shkak të afatit të shkurtër
Bono Thesari

Obligacione Qeveritare

Përfito nga instrumentat afatgjatë të borxhit të brendshëm të emetuar nga Qeveria Shqiptare!
 • Maturitetet e obligacioneve janë 2, 3, 5, 7 & 10-vjeçare
 • Risku Sovran është një nga avantazhet e obligacioneve qeveritare
 • Maturitete më të gjata për investime apo diversifikim portofoli
 • Të tregtueshëm edhe në tregun sekondar
 • Mund të shiten në çdo moment brenda maturitetit përfundimtar
Obligacione Qeveritare

Depozita Standarde me Afat

Gjej kombinimin e duhur të shumës dhe kohëzgjatjes së depozitës për të marrë interesin më të mirë.
 • Interesa fikse përgjatë të gjithë afatit të maturimit
 • Përfito interesat më të mira
 • Ti mund të thyesh depozitën përpara afatit të maturimit
Depozita me afat

Interes i Parapaguar

Nuk ke pse te presësh deri në maturim te depozitës për të shijuar interesin. Merre tani!
 • Interes i parapaguar që në momentin e investimit
 • Përfito norma të larta kthimi
Interes i Parapaguar

Depozita Stafetë

Zgjidh depozitën Stafetë, ku muajt konkurojnë me njëri-tjetrin duke ju ofruar një performancë në rritje
 • Interesi paguhet çdo muaj
 • Interesi mund të ri-investohet
 • Përfito norma të larta kthimi
Depozita Stafete

Depozita 5x5 dhe 7x7

Norma interesi deri në 5% për depozitën me afat 5 vjet dhe deri ne 7% për depozitën me afat 7 vjet.
 • Mundësi për të marrë interes çdo vit
 • Mund të kapitalizosh interesat në depozitën tënde.
 • Përfito norma të larta kthimi
Depozita 5 dhe 7 Vjet

Plani i kursimit

Kurse automatikisht çdo muaj nga llogaria juaj rrjedhëse. Zgjidh vetë shumën që do të kursesh si dhe datën e kursimit.
 • Ofrohet pa asnjë komision mujor
 • Transferim automatik i fondeve nga llogaria rrjedhëse
 • Vendos vetë shumën dhe datën e transferimit të fondeve
Plani i kursimit

Llogari Kursimi

Përfito avantazhet e një depozite dhe një llogarie rrjedhëse në një llogari të vetme
 • Fonde të vlefshme për t'u përdorur në çdo moment
 • Lirshmëri për të kryer veprime në çdo kohë
 • Nuk ka asnjë komision për mirëmbajtjen
Llogari Kursimi

për depozitat

*Interesi i Depozites aplikohet me baza vjetore; numri i ditëve/365
Të gjitha depozitat e qytetarëve në Bankën tonë janë të siguruara sipas ligjit “Për Sigurimin e Depozitave” më datë dt. 22.05.2014, Ligji Nr. 53/2014. Depozita në Bankë sigurohet deri në shumën 2.500.000 (dy milionë e pesëqind mijë) lekë nga Agjencia e Sigurimit të Depozitave www.asd.gov.al
Ky është një publikim reklamues. Për kushtet e plota të punës vizitoni cilëndo prej degëve tona, klikoni website të Bankës ose telefononi shërbimin Call Center.

Të duhet ndihmë?
Kontakto shërbimin e klientit
Zgjidh asistencën e duhur

+355 4 22 76 000

Shtyp 1 për Shqip; 2 për Anglisht; 3 për Italisht
Për t'u lidhur me Shërbimin e Klientit
1
Për të raportuar një Kartë të Humbur ose të Vjedhur
2
Për Shërbimet e Thesarit
3
Për t'u rikthyer në Menunë Kryesore
0